wpu.nu

Uppslag:E63-08-B

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-08-B
Registrerat
2018-12-21
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2018-11-29 Kompletteringsförhör med Håkan Ström på egen begäran.
Uppslagsanteckningar (wpu)


PTR
Po

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Eget önskemål om att få möjlighet att komplettera tidigare hållet förhör
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2018-11-29 14:28
Avslutat


Förhörsdatum: 2018-11-29 kl 14.28 UL Hörd person: Håkan Ström

Förhörsledare: Peter Steude Förhörsplats: Polishuset Kungsholmen, Polhemsgatan 30

Hörs med anledning av eget önskemål om att få möjlighet att komplettera tidigare hållet förhör.

Håkan informeras om att åklagaren har beslutat att belägga honom med yppandeförbud samt innebörden av ett sådant. Håkan får även med sig en kopia på vad ett yppandeförbud innebär.

Håkan önskar få möjlighet att åter få läsa igenom ett stycke i den promemoria han upprättade den 9 februari 1987, E63-1, innan han berättar vad det är han önskar komplettera tidigare förhör med.

Efter att ha beretts möjlighet att läsa aktuellt stycke uppger Håkan att när det gäller promemorian så kan han inte ändra något utan den uppfattning han hade då, vid tidpunkten för dess upprättande, är den som gäller.Håkan uppger att han efter det tidigare förhöret har kommit på att han har haft ett vid dessa tillfällen diskuterades det aldrig något om utredningen. Anledningen till att man träffades var för att slippa och kunna släppa Håkan fortsätter och säger att i samband med förra förhöret så släppte förhörsledarna lite om uppfattningarna avseende Stig Engström. Det nämndes bland annat att Stig i förhör hade lämnat uppgifter som bara gärningsmannen skulle kunna känna till. Förhörsledaren kompletterar med "eller någon som varit på platsen". Håkan fortsätter och säger att det enda i sådana fall är uppgiften om att Lisbeth Palme skulle ha blivit skjuten i ryggen men förhöret där Stig nämner detta för första gången hölls den 25 april. Denna uppgift kan enligt Håkan knappast vara en uppgift som bara gärningsmannen

Pol-2018-11-29 E63-08-B Kompletterande-förhör-H kan-Str m.pdf

Pol-2018-11-29 E63-08-B Kompletterande-förhör-H kan-Str m.pdf

Förhörsdatum: 2018-11-29 kl 14.28 UL Hörd person: Håkan Ström

Förhörsledare: Peter Steude Förhörsplats: Polishuset Kungsholmen, Polhemsgatan 30

Hörs med anledning av eget önskemål om att få möjlighet att komplettera tidigare hållet förhör.

Håkan informeras om att åklagaren har beslutat att belägga honom med yppandeförbud samt innebörden av ett sådant. Håkan får även med sig en kopia på vad ett yppandeförbud innebär.

Håkan önskar få möjlighet att åter få läsa igenom ett stycke i den promemoria han upprättade den 9 februari 1987, E63-1, innan han berättar vad det är han önskar komplettera tidigare förhör med.

Efter att ha beretts möjlighet att läsa aktuellt stycke uppger Håkan att när det gäller promemorian så kan han inte ändra något utan den uppfattning han hade då, vid tidpunkten för dess upprättande, är den som gäller.Håkan uppger att han efter det tidigare förhöret har kommit på att han har haft ett vid dessa tillfällen diskuterades det aldrig något om utredningen. Anledningen till att man träffades var för att slippa och kunna släppa Håkan fortsätter och säger att i samband med förra förhöret så släppte förhörsledarna lite om uppfattningarna avseende Stig Engström. Det nämndes bland annat att Stig i förhör hade lämnat uppgifter som bara gärningsmannen skulle kunna känna till. Förhörsledaren kompletterar med "eller någon som varit på platsen". Håkan fortsätter och säger att det enda i sådana fall är uppgiften om att Lisbeth Palme skulle ha blivit skjuten i ryggen men förhöret där Stig nämner detta för första gången hölls den 25 april. Denna uppgift kan enligt Håkan knappast vara en uppgift som bara gärningsmannen

känner till. Håkan informeras om att detta stämmer men att det inte är den uppgiften som avses.

Håkan uppger avslutningsvis att det torde vara rätt uppenbart att Stig Engström har befunnit sig på platsen.

Håkan har inget ytterligare att tillägga.

Förhöret avslutas klockan 14.38

Den 3 dec 2018 får Håkan förhöret uppläst för sig i telefon och godkänner detta i sin helhet.

Pol-2018-11-29 E63-08-B Kompletterande-förhör-H kan-Str m.pdf

Pol-2018-11-29 E63-08-B Kompletterande-förhör-H kan-Str m.pdf

känner till. Håkan informeras om att detta stämmer men att det inte är den uppgiften som avses.

Håkan uppger avslutningsvis att det torde vara rätt uppenbart att Stig Engström har befunnit sig på platsen.

Håkan har inget ytterligare att tillägga.

Förhöret avslutas klockan 14.38

Den 3 dec 2018 får Håkan förhöret uppläst för sig i telefon och godkänner detta i sin helhet.