wpu.nu

Uppslag:E63-44

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-44
Registrerat
2020-04-01
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2020-03-04 Förhör med angående hennes släktskap med
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Hörs upplysningsvis angående Stig Engström
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2020-03-04 15:03
Avslutat
2020-03-04 15:25


Hörd person:Förhörsdatum: 2020-03-04, kl. 15.03

Förhörsledare: Krinsp Peter Steude

Biträdande förhörsledare: Sven-Åke Blombergsson

Plats för förhöret: Polishuset iAnledning till förhöret: Hörs upplysningsvis angåendeStig Engström.

Innan förhöret harinformerats om att förhöret spelas in på band och att en sammanfattning göres i efterhand och att hon därefter får förhöret uppläst för sig för ett godkännande.t

med då.besökte enda kontakt som

när denne bodde på. Kontakten var sporadisk och den

haft med familjen Engström.På fråga uppgeratt hon inte vet mycket om Stigs livshistoria. Hon visste inte att han arbetade på Skandia. Det hon känner till är att han var duktig på att teckna och skriva. Hon vet ait Stig varit gift två gånger. Hon har aldrig varit på någon bröllopsfest. Hon var inte heller på Stigs begravning.

Hon har aldrig haft någon kännedom om Stigs koppling till mordet på Olof Palme före det att media för ett par år sedan började skriva om honom.uttrycker spontant ett missnöje hur media har hanterat det hela, bl. a. genom att publicera bild och namn på Stig.tillfrågas omhar pratats om Stigs koppling till mordet på Olof Palme och hon informeras om att Stig rent faktiskt har en koppling till mordplatsen vilket också Stig offentligt redogjort för i media.uppger att det hon kan ha hört, vilket i så

Pol-2020-03-04 E63-44 förhör-bekant-engström.pdf

Pol-2020-03-04 E63-44 förhör-bekant-engström.pdf

Hörd person:Förhörsdatum: 2020-03-04, kl. 15.03

Förhörsledare: Krinsp Peter Steude

Biträdande förhörsledare: Sven-Åke Blombergsson

Plats för förhöret: Polishuset iAnledning till förhöret: Hörs upplysningsvis angåendeStig Engström.

Innan förhöret harinformerats om att förhöret spelas in på band och att en sammanfattning göres i efterhand och att hon därefter får förhöret uppläst för sig för ett godkännande.t

med då.besökte enda kontakt som

när denne bodde på. Kontakten var sporadisk och den

haft med familjen Engström.På fråga uppgeratt hon inte vet mycket om Stigs livshistoria. Hon visste inte att han arbetade på Skandia. Det hon känner till är att han var duktig på att teckna och skriva. Hon vet ait Stig varit gift två gånger. Hon har aldrig varit på någon bröllopsfest. Hon var inte heller på Stigs begravning.

Hon har aldrig haft någon kännedom om Stigs koppling till mordet på Olof Palme före det att media för ett par år sedan började skriva om honom.uttrycker spontant ett missnöje hur media har hanterat det hela, bl. a. genom att publicera bild och namn på Stig.tillfrågas omhar pratats om Stigs koppling till mordet på Olof Palme och hon informeras om att Stig rent faktiskt har en koppling till mordplatsen vilket också Stig offentligt redogjort för i media.uppger att det hon kan ha hört, vilket i så

fall kan ha varit hörsägen, är att Stig var upprörd över att inte ha blivit trodd att han var vittne.vet idag inte om hon läst detta eller om någon berättat detta för henne.På fråga uppgeratt aldrig till Ipratade ofta om gamla tider, bland annat om|uppger att hon in media läst att Stig skulle ha varit hatisk mot Olof Palme men det är inget som vare sig hon eller de andrakänner igen.uppger att på den tiden så var det halva svenska folket som inte tyckte så värst bra om Palme. Men att därifrån till att önska livet ur någon kan hon inte förstå.har aldrig varit hemma hos Stig och vise versa. Stig var påbröllop vilket var för år sedan. På den tiden var det föräldrarna som bestämde vilka som fick komma.

På fråga uppgeratt hon aldrig hört

prata om Stig.

Förhöret avslutas kl. 15.25.

DELGIVNING 2020-03-31, kl. 12.46.kontaktades per telefon och fick förhöret uppläst för sig. Hon godkände förhöret utan anmärkningar.

Sven-Åke Blombergsson

Pol-2020-03-04 E63-44 förhör-bekant-engström.pdf

Pol-2020-03-04 E63-44 förhör-bekant-engström.pdf

fall kan ha varit hörsägen, är att Stig var upprörd över att inte ha blivit trodd att han var vittne.vet idag inte om hon läst detta eller om någon berättat detta för henne.På fråga uppgeratt aldrig till Ipratade ofta om gamla tider, bland annat om|uppger att hon in media läst att Stig skulle ha varit hatisk mot Olof Palme men det är inget som vare sig hon eller de andrakänner igen.uppger att på den tiden så var det halva svenska folket som inte tyckte så värst bra om Palme. Men att därifrån till att önska livet ur någon kan hon inte förstå.har aldrig varit hemma hos Stig och vise versa. Stig var påbröllop vilket var för år sedan. På den tiden var det föräldrarna som bestämde vilka som fick komma.

På fråga uppgeratt hon aldrig hört

prata om Stig.

Förhöret avslutas kl. 15.25.

DELGIVNING 2020-03-31, kl. 12.46.kontaktades per telefon och fick förhöret uppläst för sig. Hon godkände förhöret utan anmärkningar.

Sven-Åke Blombergsson