wpu.nu

Uppslag:E63-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-00
Registrerat
1991-01-21
Ad acta
2020-06-10
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)


SPC Noteringar
Uppslaget stängt och presenterat av cå Petersson såsom slutredovisning av ärendet 2020-06-10.
PTR
Peter Steude
PTR Datum
170905Uppslag i samma avsnitt:Förhör
Kort sammanfattning
Om händelser på mordplatsen. Ser misstänkt mansperson vid Kulturhuset, Tunnelgatan. Signalementsuppgifter. Engström springer efter poliser inåt Tunnelgatan.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-01 12:20
Avslutat


Engström hade slutat arbetet för kvällen och hade just kommit ut på gatan, när han hörde, vad han först uppfattade som en avgassmäll.

Han såg dock snart att någon låg på marken och även att det var folk omkring denne.

När han passerade gränden vid Tunnelgatan, tittade han ditin. Han säger att det stod arbetsbodar där och att väggen till det så kallade kulturhuset var upplyst.

Mot denna vägg, såg han en man i 20-års åldern, iklädd mörkblå täckjacka.


När han kom fram till Palme, sade Lisbeth Palme att gärningsmannen hade mörkblå täckjacka. Engström sprang då efter de poliser han sett springa in i gränden, utan att hinna ifatt dem. Han återvände därefter gående.

Han tror att det signalement, som har lämnats på en man i mörk rock, kan gälla honom själv.

Engström åker på vintersemester i morgon bitti och finns då på telefon - .

Han var själv iklädd mörk rock och keps.

Han tillägger att han inte har någon klar bild av mannen vid väggen och att hans bedömning av åldern, grundar sig närmast på mannens kroppsbyggnad och hållning.

Tagit del 1986-03-01
(signatur)
Spaningschef

Pol-1986-03-01 1220 E63 stig engström ringer polisen.pdf

Pol-1986-03-01 1220 E63 stig engström ringer polisen.pdf

Engström hade slutat arbetet för kvällen och hade just kommit ut på gatan, när han hörde, vad han först uppfattade som en avgassmäll.

Han såg dock snart att någon låg på marken och även att det var folk omkring denne.

När han passerade gränden vid Tunnelgatan, tittade han ditin. Han säger att det stod arbetsbodar där och att väggen till det så kallade kulturhuset var upplyst.

Mot denna vägg, såg han en man i 20-års åldern, iklädd mörkblå täckjacka.


När han kom fram till Palme, sade Lisbeth Palme att gärningsmannen hade mörkblå täckjacka. Engström sprang då efter de poliser han sett springa in i gränden, utan att hinna ifatt dem. Han återvände därefter gående.

Han tror att det signalement, som har lämnats på en man i mörk rock, kan gälla honom själv.

Engström åker på vintersemester i morgon bitti och finns då på telefon - .

Han var själv iklädd mörk rock och keps.

Han tillägger att han inte har någon klar bild av mannen vid väggen och att hans bedömning av åldern, grundar sig närmast på mannens kroppsbyggnad och hållning.

Tagit del 1986-03-01
(signatur)
Spaningschef