wpu.nu

Uppslag:HA9803-01-H

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-01-H
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-04-08 00:00
Avslutat


Nedan uppgifter är enligt  Ivan von Birchan  tidigare redovisade till polismannen vid rikskriminalavdelningen.

som han träffade i november 1985 samt i början av januari 1986 kallar sig eller också för

Vid besöket i januari, före den 17:e, bodde under 2-4 dagar på

arbetar också för

Kort efter det berättat
kontaktat
nda.

Från denne person hade han senare fått namnet samt uppgift att skulle finnas

Denna uppgift hade erhållits en tid efter mordet på Olof Palme.

beskrives vara omkring 39-40 år, 190 om lång med atletisk kroppsbyggnad, mörkt kortklippt hår.

I övrigt inga särskilda kännetecken som ärr eller liknande.

På särskild fråga uppgav  Ivan von Birchan  att hans uppgifter om denne var sanna.

Han hade inte överdrivit något i det han berättat. Polisen måste tro honom.

Helt klart

Pol-1986-04-08 HA983-01-H Ivan-von-Birchan.pdf

Pol-1986-04-08 HA983-01-H Ivan-von-Birchan.pdf

Nedan uppgifter är enligt  Ivan von Birchan  tidigare redovisade till polismannen vid rikskriminalavdelningen.

som han träffade i november 1985 samt i början av januari 1986 kallar sig eller också för

Vid besöket i januari, före den 17:e, bodde under 2-4 dagar på

arbetar också för

Kort efter det berättat
kontaktat
nda.

Från denne person hade han senare fått namnet samt uppgift att skulle finnas

Denna uppgift hade erhållits en tid efter mordet på Olof Palme.

beskrives vara omkring 39-40 år, 190 om lång med atletisk kroppsbyggnad, mörkt kortklippt hår.

I övrigt inga särskilda kännetecken som ärr eller liknande.

På särskild fråga uppgav  Ivan von Birchan  att hans uppgifter om denne var sanna.

Han hade inte överdrivit något i det han berättat. Polisen måste tro honom.

Helt klart
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-04-08 00:00
Avslutat


Nedan uppgifter är enligttidigare redovisade till polismannenvid rikskriminalavdelningen.som han trärfade i november 1985 samt i början av januari 1986 kallar sigeller också förVid besöket i januari, före den 17:e, boddeunder 2-4 dagar påarbetar också föxKort efter detberättatkontaktatnda, Från denne person hade han senare fått nametsamt uppgift attskulle finnasDenna uppgift hade erhållits en tid efter mordet på Palme.beskrives vara omkring 39-40 år, 190 om lång med atletisk krappsbyemad mörkt kortklippt hår. I övrigt inga särskilda kännetecken som ärr eller liknand

På särskild fråga uppgavatt hans uppgifter om dennevar sanna. Han hade inte överdrivit något i det han berättat. Polisen måste tro honom. Helt klartPri: 3 3

Pol-1986-04-08 HA9803-01-H Ivan-von-Birchan.pdf

Pol-1986-04-08 HA9803-01-H Ivan-von-Birchan.pdf

Nedan uppgifter är enligttidigare redovisade till polismannenvid rikskriminalavdelningen.som han trärfade i november 1985 samt i början av januari 1986 kallar sigeller också förVid besöket i januari, före den 17:e, boddeunder 2-4 dagar påarbetar också föxKort efter detberättatkontaktatnda, Från denne person hade han senare fått nametsamt uppgift attskulle finnasDenna uppgift hade erhållits en tid efter mordet på Palme.beskrives vara omkring 39-40 år, 190 om lång med atletisk krappsbyemad mörkt kortklippt hår. I övrigt inga särskilda kännetecken som ärr eller liknand

På särskild fråga uppgavatt hans uppgifter om dennevar sanna. Han hade inte överdrivit något i det han berättat. Polisen måste tro honom. Helt klartPri: 3 3