wpu.nu

Uppslag:HA9803-22

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-22
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-03-23 00:00
Avslutat


Spaning - kartläggning

Info uppger att han fått veta atteller fonetisk liknande i efternamn.0000000

Pol-1988-03-23 HA9803-22 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1988-03-23 HA9803-22 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Spaning - kartläggning

Info uppger att han fått veta atteller fonetisk liknande i efternamn.0000000