wpu.nu

Uppslag:HA9803-30

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-30
Registrerat
1992-12-11
Ad acta
1993-09-09
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Ang. tips att mordet skulle ske
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1992-03-11 00:00
AvslutatAv företagen utredning kring (x)

har (xx) 1986-04-17 .

Kopia av förhöret har tillställts Palmeutredningen 1992-03-10 .

Stockholm 1992-03-11


(Namnteckning)
Roland Segerman krinsp


x) V8899-01 m.fl.

xx) A11408, KE10413, K?13319

Pol-1992-03-11 HA9803-30 KG-Olsson-tips-f re-mordet.pdf

Pol-1992-03-11 HA9803-30 KG-Olsson-tips-f re-mordet.pdf


Av företagen utredning kring (x)

har (xx) 1986-04-17 .

Kopia av förhöret har tillställts Palmeutredningen 1992-03-10 .

Stockholm 1992-03-11


(Namnteckning)
Roland Segerman krinsp


x) V8899-01 m.fl.

xx) A11408, KE10413, K?13319

 UL  underrättades om att samtalet var påkallat med anledning av

Den senare har till ett antal personer angivit att han, före mordet på Olof PALME, bl.a till framfört varningar innebärande att PALME skulle likvideras.

vidimerar att han


som lämnat tips om brott.

Däremot har inte lämnat några uppgifter om anslag mot Olof PALME innan mordet på denne ägde rum.

Efter mordet har han däremot berättat om att han känt till att mordet skulle ske och att CIA och någon låg bakom dådet.

I samband med sin berättelse har uppgivit att han 1986-01-17 lämnat denna varning / berättelse till och .

har aldrig berättat om någon eller .

har ingen uppfattning om politiska inställning.

Pol-1992-03-11 HA9803-30 KG-Olsson-tips-f re-mordet.pdf

Pol-1992-03-11 HA9803-30 KG-Olsson-tips-f re-mordet.pdf

 UL  underrättades om att samtalet var påkallat med anledning av

Den senare har till ett antal personer angivit att han, före mordet på Olof PALME, bl.a till framfört varningar innebärande att PALME skulle likvideras.

vidimerar att han


som lämnat tips om brott.

Däremot har inte lämnat några uppgifter om anslag mot Olof PALME innan mordet på denne ägde rum.

Efter mordet har han däremot berättat om att han känt till att mordet skulle ske och att CIA och någon låg bakom dådet.

I samband med sin berättelse har uppgivit att han 1986-01-17 lämnat denna varning / berättelse till och .

har aldrig berättat om någon eller .

har ingen uppfattning om politiska inställning.