wpu.nu

Uppslag:HA9803-35

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-35
Registrerat
1993-05-12
Ad acta
1993-09-09
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1992-03-11 00:00
Avslutat


AV RPS/SÄK företagen utredning kringhörts 860410. Kopia av förhöret har tillställts Palmeutredningen 920310.

Stockholm den 11 mars 1992

Roland Segerman krinsp

Pol-1992-03-11 HA9803-35 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Pol-1992-03-11 HA9803-35 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

AV RPS/SÄK företagen utredning kringhörts 860410. Kopia av förhöret har tillställts Palmeutredningen 920310.

Stockholm den 11 mars 1992

Roland Segerman krinsp

ritat en organisationsplan utvisande vilka som låg bakom mordet på Olof PALME, Denna organisation skulle ledas av USAs tidigare utrikesminister Henry KISSINGER.

Organisationsplanen bifogas. Denna ritades och överlämnades av860310.

..

I övrigt så instände besök 860310.var inte uppfattatAnm: Angående bilagan skall nämnas att anteckningen

Pol-1992-03-11 HA9803-35 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Pol-1992-03-11 HA9803-35 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

ritat en organisationsplan utvisande vilka som låg bakom mordet på Olof PALME, Denna organisation skulle ledas av USAs tidigare utrikesminister Henry KISSINGER.

Organisationsplanen bifogas. Denna ritades och överlämnades av860310.

..

I övrigt så instände besök 860310.var inte uppfattatAnm: Angående bilagan skall nämnas att anteckningen

hållen 86-04-15 kl 10.00 vidavsåg att klarlägga identiteten på den man som medolika tillfällen.

hade i sällskap med mannen 860203 sagt att "någonting skulle PALME".

omb ads titta på 12 olika fotografier och, om möjligt, idensällskap 860203.

tittat på fotografierna säger hon efter en stund följande:

"Ja, han".

Då hon säger detta, pekar hon på fotografiet med nr 4.

Nr. 4 bland fotografierna är identisk med

Pol-1992-03-11 HA9803-35 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Pol-1992-03-11 HA9803-35 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

hållen 86-04-15 kl 10.00 vidavsåg att klarlägga identiteten på den man som medolika tillfällen.

hade i sällskap med mannen 860203 sagt att "någonting skulle PALME".

omb ads titta på 12 olika fotografier och, om möjligt, idensällskap 860203.

tittat på fotografierna säger hon efter en stund följande:

"Ja, han".

Då hon säger detta, pekar hon på fotografiet med nr 4.

Nr. 4 bland fotografierna är identisk med