wpu.nu

Uppslag:HA9803-25

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-25
Registrerat
1989-07-11
Ad acta
1993-09-09
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-06-21 00:00
Avslutat


Stockholm den 19/6-89

I går, söndag. träffade jag en person påi Stockholm, som lade sig i diskussionen jag och min vän förde. Vi hade kommit in på ämnet demokrati når personen ifråga yttrade sina åsikter i ämnet. Osökt kom vi in på Palmemordet då han påstod att 42-åringen Christer Pettersson var oskyldig, för att det var den svenska polisen på uppdrag av SIA, som utfört, det..mörda Olof Palme. Han hade nekat, och istället gått till polisen med uppgifter, månader innan mordet begicks, om att Palme skulle mördas.Jag frågade honom var han hade för ursprung, och han sade sig vara född iPersonen jag berättar om verkade högst trovärdig i sin berättelse, men eftertankens kranka blekhet gjorde att jag kontrollerade med 'Statens Person- och Adressregister, huruvida han fanns med det namn han uppgivit på sitt visitkort som han gav mig. Han saknades både i telefonkatalogen och i SPAR, men för ordningens skull anser jag att Palmeutredningen bör ta del av uppgifterna.

Med vänlig hälsningbil. visitkort

12/7-49 Had

Pol-1989-06-19 HA9803-25 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1989-06-19 HA9803-25 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Stockholm den 19/6-89

I går, söndag. träffade jag en person påi Stockholm, som lade sig i diskussionen jag och min vän förde. Vi hade kommit in på ämnet demokrati når personen ifråga yttrade sina åsikter i ämnet. Osökt kom vi in på Palmemordet då han påstod att 42-åringen Christer Pettersson var oskyldig, för att det var den svenska polisen på uppdrag av SIA, som utfört, det..mörda Olof Palme. Han hade nekat, och istället gått till polisen med uppgifter, månader innan mordet begicks, om att Palme skulle mördas.Jag frågade honom var han hade för ursprung, och han sade sig vara född iPersonen jag berättar om verkade högst trovärdig i sin berättelse, men eftertankens kranka blekhet gjorde att jag kontrollerade med 'Statens Person- och Adressregister, huruvida han fanns med det namn han uppgivit på sitt visitkort som han gav mig. Han saknades både i telefonkatalogen och i SPAR, men för ordningens skull anser jag att Palmeutredningen bör ta del av uppgifterna.

Med vänlig hälsningbil. visitkort

12/7-49 Had

Pol-1989-06-19 HA9803-25 Ivan-von-Birchandel-2.pdf