wpu.nu

Uppslag:HA9803-39

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-39
Registrerat
1993-05-12
Ad acta
1993-09-09
Uppslagsanteckningar (PU)
pärm i godsrummet med säpo-förhör av
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1992-03-11 00:00
Avslutat


UTREDNINGSANTECKNINGAR.

RPS/SÄK upprättad pärm innehållande diverse förhör medsant sammanställning angående adresser, namn och telefonnummer knutna tillUppgifterna finns insatta i särskild pärm.

Stockholm den 11 mars 1991

Roland Segerman krinsp

Pol-1992-03-11 HA9803-39 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Pol-1992-03-11 HA9803-39 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

UTREDNINGSANTECKNINGAR.

RPS/SÄK upprättad pärm innehållande diverse förhör medsant sammanställning angående adresser, namn och telefonnummer knutna tillUppgifterna finns insatta i särskild pärm.

Stockholm den 11 mars 1991

Roland Segerman krinsp

!

1.4/3-0386

Pol-1992-03-11 HA9803-39 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Pol-1992-03-11 HA9803-39 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

!

1.4/3-0386