wpu.nu

Uppslag:HA9803-21-B

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-21-B
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-04-14 00:00
Avslutat


uppger att han har kontakter med

vad han berättat i förhör hos polisen i Palme-utredningen. Med ledning

berättelse har

av

0000000

all 88

cerhet id med

som tidigare finns omnämnd i utredningen.

AA


Ex 1. Till originalpärm (1 nr-fold)

Pol-1988-04-14 HA9803-21-B Ivan-von-Birchan.pdf

Pol-1988-04-14 HA9803-21-B Ivan-von-Birchan.pdf

uppger att han har kontakter med

vad han berättat i förhör hos polisen i Palme-utredningen. Med ledning

berättelse har

av

0000000

all 88

cerhet id med

som tidigare finns omnämnd i utredningen.

AA


Ex 1. Till originalpärm (1 nr-fold)