wpu.nu

Uppslag:HA9803-38

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-38
Registrerat
1993-05-12
Ad acta
1993-09-09
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-06 00:00
Avslutat


AV RPS/SÄK företagen utredning kringhörts 860410. Kopia av förhöret har tillställts Palmeutredningen 920310.

Stockholm den 11 mars 1992

Roland Segernan krinsp

Pol-1992-03-10 HA9803-38 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Pol-1992-03-10 HA9803-38 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

AV RPS/SÄK företagen utredning kringhörts 860410. Kopia av förhöret har tillställts Palmeutredningen 920310.

Stockholm den 11 mars 1992

Roland Segernan krinsp

tid

Trovit

Uv

kl vittne

gods sak. (anteckna fort kand persons yrko, namn, fodolsauid, bostad, telefon och arbetsgivaro - okind persons kón, Sidor, signaloment och lädsel -Inledningsvis informerades (om att förhöret avsåg (och dennes besök/telefonsamtal860203 kompå besök, tillsammans med sin okände kamrat. Vid detta tillfälle yttradeVid besöket 860310 önskade. Han upplystes om att hon inte var inne utan var på lunch med en person för att avhandla tjänsteangelägenheter.'

Spaningschef

|


anknytor till uppslag nr Registreral: 23 Arendat tilldelal


datum

|

24 Färdigboarbetat: datum

125 Spanchot: sign

Pol-1992-03-10 HA9803-38 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Pol-1992-03-10 HA9803-38 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

tid

Trovit

Uv

kl vittne

gods sak. (anteckna fort kand persons yrko, namn, fodolsauid, bostad, telefon och arbetsgivaro - okind persons kón, Sidor, signaloment och lädsel -Inledningsvis informerades (om att förhöret avsåg (och dennes besök/telefonsamtal860203 kompå besök, tillsammans med sin okände kamrat. Vid detta tillfälle yttradeVid besöket 860310 önskade. Han upplystes om att hon inte var inne utan var på lunch med en person för att avhandla tjänsteangelägenheter.'

Spaningschef

|


anknytor till uppslag nr Registreral: 23 Arendat tilldelal


datum

|

24 Färdigboarbetat: datum

125 Spanchot: sign

ovan

-

Pol-1992-03-10 HA9803-38 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Pol-1992-03-10 HA9803-38 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

ovan

-

avsåg att klarläyga identiteten på den nan följt medtittat på fotografierna så säger hon efter en stund :

Ja, nr 4."

Pol-1992-03-10 HA9803-38 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Pol-1992-03-10 HA9803-38 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

avsåg att klarläyga identiteten på den nan följt medtittat på fotografierna så säger hon efter en stund :

Ja, nr 4."

svarade omedelbart att så är icke fallet. Hon uppger vidare de brev som ställts tillöverlämnat per. Breven har arkiverats hos. Fotostatkopior av breharpersonligen sänt till länspolismästare Hans .

Pol-1992-03-10 HA9803-38 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Pol-1992-03-10 HA9803-38 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

svarade omedelbart att så är icke fallet. Hon uppger vidare de brev som ställts tillöverlämnat per. Breven har arkiverats hos. Fotostatkopior av breharpersonligen sänt till länspolismästare Hans .