wpu.nu

Uppslag:HA9803-29-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-29-A
Registrerat
1992-04-23
Ad acta
1993-09-09
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1992-04-08 00:00
Avslutat


Av RPS/SÄK företagen utredning kring

den 4 april 1986 med början klockan 16.00, förhörts. Kopia av förhöret har till. ställts Palmeutredningen 92-03-06.

Stockholm den 2 april 1992.

Roland Segerman Krinsp.

her

som fortsättningsblad.

Pol-1986-04-04 1600 HA9803-29-A Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1986-04-04 1600 HA9803-29-A Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Av RPS/SÄK företagen utredning kring

den 4 april 1986 med början klockan 16.00, förhörts. Kopia av förhöret har till. ställts Palmeutredningen 92-03-06.

Stockholm den 2 april 1992.

Roland Segerman Krinsp.

her

som fortsättningsblad.

Joiningsadress och ortsadress). telefon bostaden

Arbetsplats (arbetsgivaro, postadress och falcion arbolot)

Uppslag avser mlastinkt porson

ud

och plats)

Whis.

fordon

Kvittne

gods sak. anteckna först kind persons yrko, namn, födelsolid, bostad. loloton och arbetsgivaro - okind persons kon, Alder, signalement och dádsel - v hallpunkter for tider och platser samt bedömning av uppgiftslamnarono trovärdighet och av sprite older narkotikaptverkan)

m . med anglvendo ev

1986-16_03 kontaktadasper telefon av undertecknad för att utrönasaat anledningen till atthade en person somPALEON8151 på.den garg 1986 kl 23.30 hedeoch sagt : ", jävlarna har mördat PALIE".

var mycket uppror, till attvar den att hon tidigara hjalp därifrån med att skriva ett brev på arabiska till en person som hade en som medverkat i en rieslan-taopina Inicot arabland. Personen i fråna hede en "knop" varförForte-blad

uppalog

Tagle dol

kan anknyta till uppalog nranknyter litt uppslag nr : 2 Arendet tilldelat

I datum


21 Ferdigbearbetat: datum

18 Sponchot: sign

feta linjer avgrinsado avenitt

Pol-1986-04-04 1600 HA9803-29-A Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1986-04-04 1600 HA9803-29-A Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Joiningsadress och ortsadress). telefon bostaden

Arbetsplats (arbetsgivaro, postadress och falcion arbolot)

Uppslag avser mlastinkt porson

ud

och plats)

Whis.

fordon

Kvittne

gods sak. anteckna först kind persons yrko, namn, födelsolid, bostad. loloton och arbetsgivaro - okind persons kon, Alder, signalement och dádsel - v hallpunkter for tider och platser samt bedömning av uppgiftslamnarono trovärdighet och av sprite older narkotikaptverkan)

m . med anglvendo ev

1986-16_03 kontaktadasper telefon av undertecknad för att utrönasaat anledningen till atthade en person somPALEON8151 på.den garg 1986 kl 23.30 hedeoch sagt : ", jävlarna har mördat PALIE".

var mycket uppror, till attvar den att hon tidigara hjalp därifrån med att skriva ett brev på arabiska till en person som hade en som medverkat i en rieslan-taopina Inicot arabland. Personen i fråna hede en "knop" varförForte-blad

uppalog

Tagle dol

kan anknyta till uppalog nranknyter litt uppslag nr : 2 Arendet tilldelat

I datum


21 Ferdigbearbetat: datum

18 Sponchot: sign

feta linjer avgrinsado avenitt

brevlåda den 9 eller 16 pers 1986 för förmă honom att kontakta polisen och seddela vad han eventuellt hade för om mordet på PALME.,ch berättat vad han kände till. Efter detta

vilket redovisats tidigare.

ovan

Ex

Pol-1986-04-04 1600 HA9803-29-A Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1986-04-04 1600 HA9803-29-A Ivan-von-Birchandel-2.pdf

brevlåda den 9 eller 16 pers 1986 för förmă honom att kontakta polisen och seddela vad han eventuellt hade för om mordet på PALME.,ch berättat vad han kände till. Efter detta

vilket redovisats tidigare.

ovan

Ex