wpu.nu

Uppslag:HA9803-15

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-15
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-06 00:00
Avslutat


trovärdighet och ov sprit- eller narkotikapdverkan)

Dag som ovan kontaktade Holma polisen Kiruna undertecknad för att omtala att han haft kontakt medhade för Holma uppgett att

sagt till honom att han hat& Sverige men att han fortfarande bodde i Sverige han skulle tillbaks till Sverige antingen den 22/8 eller den 29/8 - 87.hade vid något tillfölle sett athade en bunt med tidningsutklipp varav alla gällde mordet på Olof Palme vilkettyckte var konstigt och av den orsaken berättat ovanstående för polisen.لهعهعه

Pol-1987-08-21 HA9803-15 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1987-08-21 HA9803-15 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

trovärdighet och ov sprit- eller narkotikapdverkan)

Dag som ovan kontaktade Holma polisen Kiruna undertecknad för att omtala att han haft kontakt medhade för Holma uppgett att

sagt till honom att han hat& Sverige men att han fortfarande bodde i Sverige han skulle tillbaks till Sverige antingen den 22/8 eller den 29/8 - 87.hade vid något tillfölle sett athade en bunt med tidningsutklipp varav alla gällde mordet på Olof Palme vilkettyckte var konstigt och av den orsaken berättat ovanstående för polisen.لهعهعه