wpu.nu

Uppslag:HA9803-18

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-18
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-03-09 00:00
Avslutat


Info uppger att han fått veta ryktesvis attInfo uppger att hans lämnade uppgifter är hörsägner son han ej kan stå för av.

0000000

auten:

4425-1 V 8399.7 880309

Pol-1988-03-09 HA9803-18 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1988-03-09 HA9803-18 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Info uppger att han fått veta ryktesvis attInfo uppger att hans lämnade uppgifter är hörsägner son han ej kan stå för av.

0000000

auten:

4425-1 V 8399.7 880309