wpu.nu

Uppslag:HA9803-29

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-29
Registrerat
1992-04-23
Ad acta
1993-09-09
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1992-04-04 00:00
Avslutat


4 april 1986 med början klockan 13.30, förhörts. Kopia av förhöret har tillställts Palmeutredningen 92-03-06.

Stockholm den 2 april 1992.

Roland Segerman Krinsp.

Pol-1992-04-04 HA9803-29 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1992-04-04 HA9803-29 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

4 april 1986 med början klockan 13.30, förhörts. Kopia av förhöret har tillställts Palmeutredningen 92-03-06.

Stockholm den 2 april 1992.

Roland Segerman Krinsp.

misstänkt person

)

cordon

vittne

gods sak. (anteckna först känd persons yrke, namn, födelsetid, bostad, telefon och arbetsgivare - okind persons kön, alder, signalement och klädsel -

ev

i splystes on att han skulle höras med anledning a sin bekantskap med

berättade att han koonit i kontakt de donne1 september eller oktoberberättade kortfattat on aig själv sou on person som engagerer sig människor som komait 1 klla eller blivit onånskligt behandlade. Mycket av sitt konnot sig av attsamband med sitt engagemangForts-bied

uppslag

kan anknyta till uppslag ni


Bitr spaninigschef


anknyter till uppslag ni : 23 Arendet tilldelat

datum35 Spanchol: sign

leta linjer avgränsade ayant

Pol-1992-04-04 HA9803-29 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1992-04-04 HA9803-29 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

misstänkt person

)

cordon

vittne

gods sak. (anteckna först känd persons yrke, namn, födelsetid, bostad, telefon och arbetsgivare - okind persons kön, alder, signalement och klädsel -

ev

i splystes on att han skulle höras med anledning a sin bekantskap med

berättade att han koonit i kontakt de donne1 september eller oktoberberättade kortfattat on aig själv sou on person som engagerer sig människor som komait 1 klla eller blivit onånskligt behandlade. Mycket av sitt konnot sig av attsamband med sitt engagemangForts-bied

uppslag

kan anknyta till uppslag ni


Bitr spaninigschef


anknyter till uppslag ni : 23 Arendet tilldelat

datum35 Spanchol: sign

leta linjer avgränsade ayant

följande:

det tillfälle i september eller oktober 1985 dåblev bekant med fram till dagens datua har de träffats vidSS beskrivs som en person som är uppfylld av sitt engagemeng.har alltid

som tidigare nämnts om en person som kallas för vadvid olika manen berättat ror honom

vadEx 4

Pol-1992-04-04 HA9803-29 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1992-04-04 HA9803-29 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

följande:

det tillfälle i september eller oktober 1985 dåblev bekant med fram till dagens datua har de träffats vidSS beskrivs som en person som är uppfylld av sitt engagemeng.har alltid

som tidigare nämnts om en person som kallas för vadvid olika manen berättat ror honom

vadEx 4

tankegång var den, att han själv skulle skjuten, aed den hypotesen att han tagit uppdraget, av CIA anklagad för att vara KGB-agent sed tanke på hans tidigarei Sovjetunionen.

Vid tidigare tillfälle dåhar endast förnamnet före i sammanhanget.kunnat ha nämnts avvid nègot enstaka tilfale tidigare. 1 april 1986 på kvällen klessför att åka till Liljeholmens T-banestatvänder sig om och får syn på Då pordet på PALME blivit ett centralt i samtal mellansantalet i bussen att han, av polisen, blivit anklagad för att vare KGB-agent. Då de kommer fram till Liljeholmers T-banestation komer samtalet in påSSavvisade upp brev son han skickat till invandrarninister Anita: med uppmening om indring av bealut en 1 utlänningsärende angående en till Olof PALME vädjanden om omprövning av beslut i utlänningsärenden. Samtliga dessa bres var skrive utan hot od men snarare utvisandeHan formulerar sig väl och verkar uppriktigt engagerad i som tidigare nannts. Hurwida hans engagemang gjort honou okritisk är svårare ge ett ever på.

Ex

Pol-1992-04-04 HA9803-29 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1992-04-04 HA9803-29 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

tankegång var den, att han själv skulle skjuten, aed den hypotesen att han tagit uppdraget, av CIA anklagad för att vara KGB-agent sed tanke på hans tidigarei Sovjetunionen.

Vid tidigare tillfälle dåhar endast förnamnet före i sammanhanget.kunnat ha nämnts avvid nègot enstaka tilfale tidigare. 1 april 1986 på kvällen klessför att åka till Liljeholmens T-banestatvänder sig om och får syn på Då pordet på PALME blivit ett centralt i samtal mellansantalet i bussen att han, av polisen, blivit anklagad för att vare KGB-agent. Då de kommer fram till Liljeholmers T-banestation komer samtalet in påSSavvisade upp brev son han skickat till invandrarninister Anita: med uppmening om indring av bealut en 1 utlänningsärende angående en till Olof PALME vädjanden om omprövning av beslut i utlänningsärenden. Samtliga dessa bres var skrive utan hot od men snarare utvisandeHan formulerar sig väl och verkar uppriktigt engagerad i som tidigare nannts. Hurwida hans engagemang gjort honou okritisk är svårare ge ett ever på.

Ex