wpu.nu

Uppslag:HA9803-31

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-31
Registrerat
1992-12-11
Ad acta
1993-09-09
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Ang. tips att mordet skulle ske
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1992-11-11 00:00
Avslutat


I utredningen av uppgifter om hans vetskap om Olof Palme har
framkommit följande:

I detta program påtalas att vid tillfällen före mordet på Olof Palme påstår att han varit i kontakt med påstås ha lämnat uppgifter till om ett förestående planerat mord på Olof Palme.

I samma program påtalas att också varit i kontakt med och att lämnat liknande uppgifter till som till följd uppgifter skrivit ner uppgifterna i form av en promemoria som tillställts .

Då omnämnd promemoria icke finns registrerad i Palmeutredningen har kontakt tagits med under onsdagen 1992-11-11 angående upprättad promemoria och följande har framkommit:

har under sin tidigare kommit i kontakt med .

Det var då som tog kontakt med angående vissa oegentligheter som förekommit på .

En tid i början på 1980-talet hade ett flertal kontakter med i detta ärende.

Allt eftersom lärde känna framstod denne som och de uppgifter lämnade i början var .

Vartefter kontakten med upprätthölls kom med gradvis nya uppgifter och påståenden och nu med fakta som .

Vid ytterligare fortsatt kontakt med lämnade han sådana påståenden som var för och de resurser som stod honom till buds.

I detta skede kom med sådana påståenden som blev allt mer och eftersom saknade möjlighet att dem började att undvika .

Han hade då lämnat sådana uppgifter till som upprättade en slags sammanfattning av alla påståenden och den sammanställningen tillställde . Bland uppgifter fanns påståenden

Pol-1992-11-17 HA9803-31 KG-Olsson-tips-f re-mordet.pdf

Pol-1992-11-17 HA9803-31 KG-Olsson-tips-f re-mordet.pdf

I utredningen av uppgifter om hans vetskap om Olof Palme har
framkommit följande:

I detta program påtalas att vid tillfällen före mordet på Olof Palme påstår att han varit i kontakt med påstås ha lämnat uppgifter till om ett förestående planerat mord på Olof Palme.

I samma program påtalas att också varit i kontakt med och att lämnat liknande uppgifter till som till följd uppgifter skrivit ner uppgifterna i form av en promemoria som tillställts .

Då omnämnd promemoria icke finns registrerad i Palmeutredningen har kontakt tagits med under onsdagen 1992-11-11 angående upprättad promemoria och följande har framkommit:

har under sin tidigare kommit i kontakt med .

Det var då som tog kontakt med angående vissa oegentligheter som förekommit på .

En tid i början på 1980-talet hade ett flertal kontakter med i detta ärende.

Allt eftersom lärde känna framstod denne som och de uppgifter lämnade i början var .

Vartefter kontakten med upprätthölls kom med gradvis nya uppgifter och påståenden och nu med fakta som .

Vid ytterligare fortsatt kontakt med lämnade han sådana påståenden som var för och de resurser som stod honom till buds.

I detta skede kom med sådana påståenden som blev allt mer och eftersom saknade möjlighet att dem började att undvika .

Han hade då lämnat sådana uppgifter till som upprättade en slags sammanfattning av alla påståenden och den sammanställningen tillställde . Bland uppgifter fanns påståenden

som kunde tyda på olaglighet från någon polismans sida, minns inte namnet på polismannen nu men han skulle på något sätt ha knytning till .

Kontakten mellan upphörde och hänvisade nu till .

En tid senare blev uppringd av som hade granskat av översänt material om påståenden och sannolikt var det också så att hade sammanträffat med i ärendet.

förklarade för att han efter granskning av ärendet och av påståenden så hade avskrivit ärendet.


bestämde sig i det här läget för att han med och .

Så inträffade mordet på Olof Palme 1986-02-28 .

Vid ett tillfälle efter mordet på Palme tog åter kontakt med som nu lyssnade på när han påstod att han satt inne med uppgifter om att en på något sätt knuten till och att denne på något sätt skulle vara involverad i mordet på Palme.

Vid det här tillfället som alltså var efter mordet på Olof Palme tjänstgjorde menade också inför att varit att han vidare varit i kontakt med före mordet och lämnat uppgifter om att Olof Palme skulle dödas.

Av resonemang med framkom att uppenbarligen tidigare inte blivit trodd.

De uppgifter nu efter mordet på Olof Palme lämnade till föranledde denne att skriva en promemoria med nu efter mordet framförda påståenden.

Den här promemorian lämnade sedan personligen till SÄK.


Vid ett senare tillfälle, sedan överlämnat promemorian, tog personal från SÄK, kontakt med angående kontakter i tjänsten med vill minnas att det var vid det här tillfället som man också pratade om någon slags handling upprättad av som han påstods ha lämnat in till .

vill minnas att man pratade om någon eventuell datumstämpling på den handlingen.

Pol-1992-11-17 HA9803-31 KG-Olsson-tips-f re-mordet.pdf

Pol-1992-11-17 HA9803-31 KG-Olsson-tips-f re-mordet.pdf

som kunde tyda på olaglighet från någon polismans sida, minns inte namnet på polismannen nu men han skulle på något sätt ha knytning till .

Kontakten mellan upphörde och hänvisade nu till .

En tid senare blev uppringd av som hade granskat av översänt material om påståenden och sannolikt var det också så att hade sammanträffat med i ärendet.

förklarade för att han efter granskning av ärendet och av påståenden så hade avskrivit ärendet.


bestämde sig i det här läget för att han med och .

Så inträffade mordet på Olof Palme 1986-02-28 .

Vid ett tillfälle efter mordet på Palme tog åter kontakt med som nu lyssnade på när han påstod att han satt inne med uppgifter om att en på något sätt knuten till och att denne på något sätt skulle vara involverad i mordet på Palme.

Vid det här tillfället som alltså var efter mordet på Olof Palme tjänstgjorde menade också inför att varit att han vidare varit i kontakt med före mordet och lämnat uppgifter om att Olof Palme skulle dödas.

Av resonemang med framkom att uppenbarligen tidigare inte blivit trodd.

De uppgifter nu efter mordet på Olof Palme lämnade till föranledde denne att skriva en promemoria med nu efter mordet framförda påståenden.

Den här promemorian lämnade sedan personligen till SÄK.


Vid ett senare tillfälle, sedan överlämnat promemorian, tog personal från SÄK, kontakt med angående kontakter i tjänsten med vill minnas att det var vid det här tillfället som man också pratade om någon slags handling upprättad av som han påstods ha lämnat in till .

vill minnas att man pratade om någon eventuell datumstämpling på den handlingen.

Vid det här samtalet omtalade att han tidigare lämnat ett PM till och syftade då på det PM han lämnat till tycktes inte kanna till denna promemoria och det hela löstes på så sätt att efter besöket tillställde ovan nämnda PM.

Kopian stoppades i ett förslutet kuvert adresserat till och lämnades till vakten på

uppfattade att de uppgifter som han skrivit ner i promemorian var mera av karaktären av att framfört påståenden före mordet och att han tydligen inte blivit trodd.

För någon tid sedan blev uppringd av journalisten och i det samtal man hade kring påståenden, bekräftade att han tillställt nämnda promemoria.

Uppgifterna har nedtecknats i form av stödanteckningar under besök under onsdagen 1992-11-11den 11 november 1992

mellan klockan 12:15-12:55

.

Stockholm 1992-11-12


(Namnteckning)
[Roland Segerman], krinsp

Ovanstående har lästs upp för 1992-12-08 och han vidkänner vad som nedtecknats dock med följande tillrättaläggande nämligen:
Beskedet om att avskrivit ärendet rörande fick inte utan framkom av uppgift från .

Pol-1992-11-17 HA9803-31 KG-Olsson-tips-f re-mordet.pdf

Pol-1992-11-17 HA9803-31 KG-Olsson-tips-f re-mordet.pdf

Vid det här samtalet omtalade att han tidigare lämnat ett PM till och syftade då på det PM han lämnat till tycktes inte kanna till denna promemoria och det hela löstes på så sätt att efter besöket tillställde ovan nämnda PM.

Kopian stoppades i ett förslutet kuvert adresserat till och lämnades till vakten på

uppfattade att de uppgifter som han skrivit ner i promemorian var mera av karaktären av att framfört påståenden före mordet och att han tydligen inte blivit trodd.

För någon tid sedan blev uppringd av journalisten och i det samtal man hade kring påståenden, bekräftade att han tillställt nämnda promemoria.

Uppgifterna har nedtecknats i form av stödanteckningar under besök under onsdagen 1992-11-11den 11 november 1992

mellan klockan 12:15-12:55

.

Stockholm 1992-11-12


(Namnteckning)
[Roland Segerman], krinsp

Ovanstående har lästs upp för 1992-12-08 och han vidkänner vad som nedtecknats dock med följande tillrättaläggande nämligen:
Beskedet om att avskrivit ärendet rörande fick inte utan framkom av uppgift från .