wpu.nu

Uppslag:HA9803-20

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-20
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-06 00:00
Avslutat


Söndagen den 16 mars 1986 kl 11.45 besöktes Mats Petersson och Jan Adolfsson.as krinsp/RX/BMordkvällen arbetade

Unge får vid halvettiden berättade en dörrvakt för honom att Olof Palme hade mördats Dörrvakten, Nybeton om bordet hade då sänta ut 1 rikuradion.Sonare harsagt tillattlåg bakom zordet.

Pol-1986-03-16 1645 HA9803-10 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1986-03-16 1645 HA9803-10 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Söndagen den 16 mars 1986 kl 11.45 besöktes Mats Petersson och Jan Adolfsson.as krinsp/RX/BMordkvällen arbetade

Unge får vid halvettiden berättade en dörrvakt för honom att Olof Palme hade mördats Dörrvakten, Nybeton om bordet hade då sänta ut 1 rikuradion.Sonare harsagt tillattlåg bakom zordet.