wpu.nu

Uppslag:HA9803-29-B

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-29-B
Registrerat
1992-04-23
Ad acta
1993-09-09
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1992-04-02 00:00
Avslutat


Av RPS/SÄK företagen utredning kring

den 9 april 1986 med början klockan 09.25, förhörts. Kopia av förhöret har tillställts Palmeutredningen 92-03-06.

Stockholm den 2 april 1992.

Roland Segerman Krinsp.

Pol-1992-04-02 0925 HA9803-29-B Ivan-von-Birchan.pdf

Pol-1992-04-02 0925 HA9803-29-B Ivan-von-Birchan.pdf

Av RPS/SÄK företagen utredning kring

den 9 april 1986 med början klockan 09.25, förhörts. Kopia av förhöret har tillställts Palmeutredningen 92-03-06.

Stockholm den 2 april 1992.

Roland Segerman Krinsp.

TUWW

WOSUVIUS

Serigsauress consauress). ueron vostaven


misstänkt person

)

n cordon

-


kontaktades för att vissa tidigare lämnade uppgifter skulle klarläggas.

Angående namnfivandet av

som berättade om ce tornananden som utgjorde underlag til meddelandet från

till polisen ang mördarens namn, penningumman för mordet mm.

Anledningen till att var den att kontoret 76care

kanaanho *911

Anledningen bestokezGen 1 mars var ama eternora másztoretan. di

Samtalenec

CEDERSTRAND hart med denne gen mars 1966. Hala och hennes kvinnliga medarbetare kände till sedan tidigare. Hur Hala kënde till

blev ej klarlagt men den kvinnlicra medarbetaren kände till honom sedan hon arbetat på

fick rådet av att förmå

att kontakta polisen ang det inträffade då. kontaktats av

samt att han lade en Tapp 1

brevlada med uppmaning att kontakta polisen Måndagen, troligtvis den 10 mars 1986, besökte

i dennes bostad. Vid detta tillfälle berättade om att han träffat

innan mordet på PALME då sett ett kuvert med data på PALME, blivit erhinden an sore summa pengar för att utföra attentatet ram. hade vid detta tulet druckit konjak på, för. okänd plats.

fick den uppfattningen att

Spaningschef

|


anknyter till uppslag nr Registrerat: 23 Arendet tilldelat


1 datum25 Spanchet: sign

feta linjer avgränsade avsnitt Ex 4

Pol-1992-04-02 0925 HA9803-29-B Ivan-von-Birchan.pdf

Pol-1992-04-02 0925 HA9803-29-B Ivan-von-Birchan.pdf

TUWW

WOSUVIUS

Serigsauress consauress). ueron vostaven


misstänkt person

)

n cordon

-


kontaktades för att vissa tidigare lämnade uppgifter skulle klarläggas.

Angående namnfivandet av

som berättade om ce tornananden som utgjorde underlag til meddelandet från

till polisen ang mördarens namn, penningumman för mordet mm.

Anledningen till att var den att kontoret 76care

kanaanho *911

Anledningen bestokezGen 1 mars var ama eternora másztoretan. di

Samtalenec

CEDERSTRAND hart med denne gen mars 1966. Hala och hennes kvinnliga medarbetare kände till sedan tidigare. Hur Hala kënde till

blev ej klarlagt men den kvinnlicra medarbetaren kände till honom sedan hon arbetat på

fick rådet av att förmå

att kontakta polisen ang det inträffade då. kontaktats av

samt att han lade en Tapp 1

brevlada med uppmaning att kontakta polisen Måndagen, troligtvis den 10 mars 1986, besökte

i dennes bostad. Vid detta tillfälle berättade om att han träffat

innan mordet på PALME då sett ett kuvert med data på PALME, blivit erhinden an sore summa pengar för att utföra attentatet ram. hade vid detta tulet druckit konjak på, för. okänd plats.

fick den uppfattningen att

Spaningschef

|


anknyter till uppslag nr Registrerat: 23 Arendet tilldelat


1 datum25 Spanchet: sign

feta linjer avgränsade avsnitt Ex 4

mötet mellan

vid det andra sammansräffandet dem emellan skulle ha agt rum någon gånbörjan av 1986. Då befann sig hemma hos

kontaktade Cenne krinsr SKOGLUND, våldsroteln och relaterade om sina kontakter med nömnde i sammanhanget

som en referens rör sina tidigare befarade aning om attentat mot PALME. Anledningen till att 10 mars var att förmå

att ontakta polisen,

.

den

vid ett antal tillflllen innan Tordet på FALIME vartonakt med

har pga dessa sina varningar int stor besvikelse då han inte blivit trodd.

SAMMANFATTNING

För ytterligare komplettering kontaktades

ányo dagens datum kl 12.30 med anledning av tidigare Tamnade uppgifter.

Ex 4.

Pol-1992-04-02 0925 HA9803-29-B Ivan-von-Birchan.pdf

Pol-1992-04-02 0925 HA9803-29-B Ivan-von-Birchan.pdf

mötet mellan

vid det andra sammansräffandet dem emellan skulle ha agt rum någon gånbörjan av 1986. Då befann sig hemma hos

kontaktade Cenne krinsr SKOGLUND, våldsroteln och relaterade om sina kontakter med nömnde i sammanhanget

som en referens rör sina tidigare befarade aning om attentat mot PALME. Anledningen till att 10 mars var att förmå

att ontakta polisen,

.

den

vid ett antal tillflllen innan Tordet på FALIME vartonakt med

har pga dessa sina varningar int stor besvikelse då han inte blivit trodd.

SAMMANFATTNING

För ytterligare komplettering kontaktades

ányo dagens datum kl 12.30 med anledning av tidigare Tamnade uppgifter.

Ex 4.
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-06 00:00
Avslutat


Av RPS/SÅK företagen utredning kringden 9 april 1986 med början klockan 09.25, förhörts. Kopia av förhöret har tillställts Palmeutredningen 92-03-06.

Stockholm den 2 april 1992.

Roland Segerman Krinsp.

Pol-1986-04-09 0925 HA9803-29-B Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1986-04-09 0925 HA9803-29-B Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Av RPS/SÅK företagen utredning kringden 9 april 1986 med början klockan 09.25, förhörts. Kopia av förhöret har tillställts Palmeutredningen 92-03-06.

Stockholm den 2 april 1992.

Roland Segerman Krinsp.

T TITUUT

Trostaross uterningsduress OC OTsauress). Tereion bostaden


misstänkt person

a ud

och plats)

fordon

Toods

n sak. (anteckna fórst and persons yrke, namn, födelsetid, bostad, telefon och arbetsgivaro - okänd persons køn, alder, Signalement och klädsel -contaktades för att vissa tidigare lämnade uppgifter skulle klarläggas.

Angående namngivandet av,N som berättade om de förhållanden som utgjorde underlag till media delandet fråntill polisen ang mördarens namn, penningumman för mordet run,

Anledningen till attvar den att kontoret tidigare lämnat hilo tmAnledningen +1 besöket den 6. mars var att eft rhöra mozgheten. dåCEDERSTRAND haft med denne den 4 mars 1986. . Hala och hennes kvinnliga nedarbetare kände tillsedan tidigare, Aur Hala kände tillblev ej klarlagt men den kvinnliga medarbetaren kände till honom sedan hon arbetat påfick rådet avatt forma' att kontakta på 11 sen ang det inträffade dakontaktats avsamt att han lade en lapp 1brevlåda med uppmaning att kontakta polisen, Måndagen, troligtvis den 10 mars 1986, besökte1 dennes bostad. Vid detta tillfälle berom att han träffatInnan mordet på PALME dasett ett kuvert med data på PALME, blivit erbinden en större sumana pengar för att utföra attentatet ram,hade vid detta tillfallet druckit konjak på, förokänd plats,fick den uppfattningen att

Forte-blad Ovanstfondo uppslag


Spaningschef |25 Spanchet: sign


23 Arendet tilldelse

1 datum

Pol-1986-04-09 0925 HA9803-29-B Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1986-04-09 0925 HA9803-29-B Ivan-von-Birchandel-2.pdf

T TITUUT

Trostaross uterningsduress OC OTsauress). Tereion bostaden


misstänkt person

a ud

och plats)

fordon

Toods

n sak. (anteckna fórst and persons yrke, namn, födelsetid, bostad, telefon och arbetsgivaro - okänd persons køn, alder, Signalement och klädsel -contaktades för att vissa tidigare lämnade uppgifter skulle klarläggas.

Angående namngivandet av,N som berättade om de förhållanden som utgjorde underlag till media delandet fråntill polisen ang mördarens namn, penningumman för mordet run,

Anledningen till attvar den att kontoret tidigare lämnat hilo tmAnledningen +1 besöket den 6. mars var att eft rhöra mozgheten. dåCEDERSTRAND haft med denne den 4 mars 1986. . Hala och hennes kvinnliga nedarbetare kände tillsedan tidigare, Aur Hala kände tillblev ej klarlagt men den kvinnliga medarbetaren kände till honom sedan hon arbetat påfick rådet avatt forma' att kontakta på 11 sen ang det inträffade dakontaktats avsamt att han lade en lapp 1brevlåda med uppmaning att kontakta polisen, Måndagen, troligtvis den 10 mars 1986, besökte1 dennes bostad. Vid detta tillfälle berom att han träffatInnan mordet på PALME dasett ett kuvert med data på PALME, blivit erbinden en större sumana pengar för att utföra attentatet ram,hade vid detta tillfallet druckit konjak på, förokänd plats,fick den uppfattningen att

Forte-blad Ovanstfondo uppslag


Spaningschef |25 Spanchet: sign


23 Arendet tilldelse

1 datum

det andra sammanträffandet dem emellan skulle ha ägt rum någon aina i början av 1986. D&befann sig hemma hoskontaktade denne krinsr SKOGLUND, våldsroteln och relaterade om sina kontakter mednämnde i sawanhangeten referens för sina tidigare befarade aningar om attentat mot PALHE, Anledningen till attden 10 mars var att förmiatt kontakta pollsen,

BOITvid ett antal til llen innan Torrec pe PALMIZ Var Kontakt medngar kant stor besvikelse då han inte blivit trodd.

SAMMANFATTNING

För ytterligare komplettering kontaktades&nyo dagens datum kl 12.30 med anledning av tidigare lämnade upp gifter.

Ex

Pol-1986-04-09 0925 HA9803-29-B Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1986-04-09 0925 HA9803-29-B Ivan-von-Birchandel-2.pdf

det andra sammanträffandet dem emellan skulle ha ägt rum någon aina i början av 1986. D&befann sig hemma hoskontaktade denne krinsr SKOGLUND, våldsroteln och relaterade om sina kontakter mednämnde i sawanhangeten referens för sina tidigare befarade aningar om attentat mot PALHE, Anledningen till attden 10 mars var att förmiatt kontakta pollsen,

BOITvid ett antal til llen innan Torrec pe PALMIZ Var Kontakt medngar kant stor besvikelse då han inte blivit trodd.

SAMMANFATTNING

För ytterligare komplettering kontaktades&nyo dagens datum kl 12.30 med anledning av tidigare lämnade upp gifter.

Ex