wpu.nu

Uppslag:HA9803-34

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-34
Registrerat
1993-05-12
Ad acta
1993-09-09
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1992-03-11 00:00
Avslutat


Av RPS/SÄK företagen utredning kring har hörts 1986-04-10.

Kopia av förhöret har tillställts Palmeutredningen 1992-03-10.

Stockholm den 11 mars 1992

Roland Segerman

Pol-1992-04-10 HA9803-34 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Pol-1992-04-10 HA9803-34 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Av RPS/SÄK företagen utredning kring har hörts 1986-04-10.

Kopia av förhöret har tillställts Palmeutredningen 1992-03-10.

Stockholm den 11 mars 1992

Roland Segerman

i

Inledningsvis informerades om att förhöret avsåg hans bekantskap med .

Detta med anledning av de uppgifter som vid samtal med personal från Rikskriminalen.

I samtalet ombads nämna sina bekanta och då namngav han bl aDessa tre personer har bl a besökt för att göra henne uppmärksam på narkotika m m.

vilka besök gjordes för ca 4 - 5 månader sedan.

Vid ett av besöken hade de talet med vilken var på väg till lunch, varför man "stod i dörröppningen och pratade".

Vid detta tillfälle talade alla tre med först efter attn som talade i munnen på varandra.

Samtatet rörde och varade i ca 15 minuter, har även varit med om ett andra besök men att det inte fanns någon där då.

vid något av de nämnda besöken nämnt något om Olof PALME?

säger sig inte ha hörtm nämna PALME "med ett enda ord".

har inte heller vid något annat tillfälle, före mordet, sagt till


fick meddelande om PALMES död kl 01.30 av som i sin tur blivit uppringd av


{{Maskat|Längd=11}

Pol-1992-04-10 HA9803-34 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Pol-1992-04-10 HA9803-34 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

i

Inledningsvis informerades om att förhöret avsåg hans bekantskap med .

Detta med anledning av de uppgifter som vid samtal med personal från Rikskriminalen.

I samtalet ombads nämna sina bekanta och då namngav han bl aDessa tre personer har bl a besökt för att göra henne uppmärksam på narkotika m m.

vilka besök gjordes för ca 4 - 5 månader sedan.

Vid ett av besöken hade de talet med vilken var på väg till lunch, varför man "stod i dörröppningen och pratade".

Vid detta tillfälle talade alla tre med först efter attn som talade i munnen på varandra.

Samtatet rörde och varade i ca 15 minuter, har även varit med om ett andra besök men att det inte fanns någon där då.

vid något av de nämnda besöken nämnt något om Olof PALME?

säger sig inte ha hörtm nämna PALME "med ett enda ord".

har inte heller vid något annat tillfälle, före mordet, sagt till


fick meddelande om PALMES död kl 01.30 av som i sin tur blivit uppringd av


{{Maskat|Längd=11}

fråga ORhan aldrig hört det namnet.

så sägeratt.så berättartillfrågades om han sett några vapen, av något slag,har inte sett några. Det enda "vapen" han, sett är en 'stilett medhar vid något tillfälle, mera på skämt , att han borde skajia enpolitiska hemvist så beskriver"som en , som väl egentligen inte hör henna någonstana". uppgav vidare atti september 1985 "förändrades". Hon har alltidEfter"svängningen" har uttrycktavslutades kl 13.25

Pol-1992-04-10 HA9803-34 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Pol-1992-04-10 HA9803-34 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

fråga ORhan aldrig hört det namnet.

så sägeratt.så berättartillfrågades om han sett några vapen, av något slag,har inte sett några. Det enda "vapen" han, sett är en 'stilett medhar vid något tillfälle, mera på skämt , att han borde skajia enpolitiska hemvist så beskriver"som en , som väl egentligen inte hör henna någonstana". uppgav vidare atti september 1985 "förändrades". Hon har alltidEfter"svängningen" har uttrycktavslutades kl 13.25