wpu.nu

Uppslag:HA9803-23

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-23
Registrerat
1988-10-14
Ad acta
1993-09-09
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-09-23 00:00
Avslutat


Yrke/lite!

14 Postadress (utdelningsadress och ortsadress). telefon bostaden

15 Arbetsplats (arbetsgivare. Dostadress och telefon arbetet)


misstanka person

w tid och plats)

Inkommet brer

Погода

gods 18 sak (anteckna först kind Doman yrke, namn, födelsetid, bostad, telefon och arbetsgivare - okänd prom kön, alder, signalement och klädsel -

med angivendo xv
adresserat till Jörgen Alablad, ei. Inkommet den 6/9–88. inkommet till X den 22/9-88. medbifogas
| datum125 Spanchel: sign


Med beta linjei avgransade avsnitt

Pol-1988-09-23 HA9803-23 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1988-09-23 HA9803-23 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Yrke/lite!

14 Postadress (utdelningsadress och ortsadress). telefon bostaden

15 Arbetsplats (arbetsgivare. Dostadress och telefon arbetet)


misstanka person

w tid och plats)

Inkommet brer

Погода

gods 18 sak (anteckna först kind Doman yrke, namn, födelsetid, bostad, telefon och arbetsgivare - okänd prom kön, alder, signalement och klädsel -

med angivendo xv
adresserat till Jörgen Alablad, ei. Inkommet den 6/9–88. inkommet till X den 22/9-88. medbifogas
| datum125 Spanchel: sign


Med beta linjei avgransade avsnitt

06

4.9.1988.

ÅD 2937 Jörgen Almblad.

Jag har tidigare- för c:a en och en halv månad sedan och under samma signatư tillställt Åklagarmyndigheten en skrivelse där jagnämner en man vid namnHan lämnar en berättelse om att han kort tidigare mött en man som kommit till Stockholm för att mörda Palme. På Säpo tar man tydligen inte hans uppgifter på allvar utan rycker på axlarna åt token. Jag förmodar att du också anser att det är utomordentligt anmärkmings värt att här kommer en• detta och så sker mordet.

Det är för mig obekantsjälw varit föremål för en verkligter nogenann undersökning i sammanhanget.Man kan fråga sigHan var väl be kant med flera personer där. Vill han ha utomstående personer som kan bekräfta att han lämnat uppgifterna och i så fall varför. Varför denna tystnad nu när han skulle kunna göra sig en liten förmögenhet genom att kontakta massmedia. Utan tvekan skulle detta medföra en ny "affär" och vara synnerligen pinsam för i synnerhet Säpo.

Btt förslag: Plocka in alla handlingar där han figurerat- och gå igenom dem. Kanske Ditt intne 98e väcks,Vad vet jag.Dnr

88 09 22 RIKSKRIMIN. Ki

Våldsroteln/2

Pol-1988-09-23 HA9803-23 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1988-09-23 HA9803-23 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

06

4.9.1988.

ÅD 2937 Jörgen Almblad.

Jag har tidigare- för c:a en och en halv månad sedan och under samma signatư tillställt Åklagarmyndigheten en skrivelse där jagnämner en man vid namnHan lämnar en berättelse om att han kort tidigare mött en man som kommit till Stockholm för att mörda Palme. På Säpo tar man tydligen inte hans uppgifter på allvar utan rycker på axlarna åt token. Jag förmodar att du också anser att det är utomordentligt anmärkmings värt att här kommer en• detta och så sker mordet.

Det är för mig obekantsjälw varit föremål för en verkligter nogenann undersökning i sammanhanget.Man kan fråga sigHan var väl be kant med flera personer där. Vill han ha utomstående personer som kan bekräfta att han lämnat uppgifterna och i så fall varför. Varför denna tystnad nu när han skulle kunna göra sig en liten förmögenhet genom att kontakta massmedia. Utan tvekan skulle detta medföra en ny "affär" och vara synnerligen pinsam för i synnerhet Säpo.

Btt förslag: Plocka in alla handlingar där han figurerat- och gå igenom dem. Kanske Ditt intne 98e väcks,Vad vet jag.Dnr

88 09 22 RIKSKRIMIN. Ki

Våldsroteln/2