wpu.nu

Uppslag:HA9803-21-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-21-A
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-04-14 00:00
Avslutat


har även kontakter med den i Palmeutredningen kände som hade kontakter med spionerar på0000000

som tidigare finns omnämnd i utredningen.

AA

Pol-1988-04-14 HA9803-21-A Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1988-04-14 HA9803-21-A Ivan-von-Birchandel-2.pdf

har även kontakter med den i Palmeutredningen kände som hade kontakter med spionerar på0000000

som tidigare finns omnämnd i utredningen.

AA