wpu.nu

Uppslag:HA9803-33

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-33
Registrerat
1993-05-12
Ad acta
1993-09-09
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-06 00:00
Avslutat


AV RPS/SÄK företagen utredning kring hörts 860428. Kopia av förhöret har tillställts Palmeutredningen 920310.

Stockhola den 11 mars 1992

Roland Segerman krinsp/Forlivet Hiuus reclau ouder

Pol-1992-03-10 HA9803-33 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Pol-1992-03-10 HA9803-33 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

AV RPS/SÄK företagen utredning kring hörts 860428. Kopia av förhöret har tillställts Palmeutredningen 920310.

Stockhola den 11 mars 1992

Roland Segerman krinsp/Forlivet Hiuus reclau ouder

i

Inledningsvis informeradesom att förhöret avsåg hennes bekantskap meduppgav att hon blivit ytligt bekant medp ga att de träffats på olika fester sedan en tid tillbaka och på vilka fester det alltid varit mycket folk. Han har emellertid för henne nämntPå fråga uppger hon att hon inte kan påminna sig attför henne berättat något ovanligt eller anmärkningsvärt som hon lagt på minnet. Hon säger sig inte ha hörtnämnd. något om Olof PALME, om att något skulle hända honom, innan mordet.skulle ha sagt något sådant, så skulle hon inte ha trott honon.anser att om någon berättar något som kan verka ovanligt eller anmärkningsvärt, så är det "mottagarens uppfattning av det hela, som avgör om det är konstigt eller inte".

På de fester därvarit närvarande har det varit "alla möjliga människor". Vid ett tillfällo bl a fannsNågon gång i februari 1986 ringdeför att försöka förmå honom ta kontakt med "en journalist" so skulle kunna hjälpa henne och skriva en artikel om hennes

Angående kvällen den 28 februari 1986 så berättaföljande: 1 Ixop TILL HOLMER 860515

osis) al


kan

Pol-1992-03-10 HA9803-33 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Pol-1992-03-10 HA9803-33 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

i

Inledningsvis informeradesom att förhöret avsåg hennes bekantskap meduppgav att hon blivit ytligt bekant medp ga att de träffats på olika fester sedan en tid tillbaka och på vilka fester det alltid varit mycket folk. Han har emellertid för henne nämntPå fråga uppger hon att hon inte kan påminna sig attför henne berättat något ovanligt eller anmärkningsvärt som hon lagt på minnet. Hon säger sig inte ha hörtnämnd. något om Olof PALME, om att något skulle hända honom, innan mordet.skulle ha sagt något sådant, så skulle hon inte ha trott honon.anser att om någon berättar något som kan verka ovanligt eller anmärkningsvärt, så är det "mottagarens uppfattning av det hela, som avgör om det är konstigt eller inte".

På de fester därvarit närvarande har det varit "alla möjliga människor". Vid ett tillfällo bl a fannsNågon gång i februari 1986 ringdeför att försöka förmå honom ta kontakt med "en journalist" so skulle kunna hjälpa henne och skriva en artikel om hennes

Angående kvällen den 28 februari 1986 så berättaföljande: 1 Ixop TILL HOLMER 860515

osis) al


kan

ca så kom (hem. De satt och tittade på "kärleksfilm" framåt midnatt varefterlämnade lägenheten når filvar slut.

Word

/

Pol-1992-03-10 HA9803-33 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Pol-1992-03-10 HA9803-33 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

ca så kom (hem. De satt och tittade på "kärleksfilm" framåt midnatt varefterlämnade lägenheten når filvar slut.

Word

/