wpu.nu

Uppslag:HA9803-11

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-11
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-06 00:00
Avslutat


hade någon gång 1 januari månad 1986 berättat att statennister Palm snart skulle bli likviderad. Samma uppgift hadelämnat någon gång i början eller nittet av februari. Denna gång hadesagt något CIA, att dessa låg bakom den förestående likvidationen av statsministern. Klockan 02.00 natten till den 1 mars hadelyssnat på radioutsändningen avseende mordet och direkt bade han tänkt på vadtidigare berättat.


kan anknyta till uppslag ni

,860317

Spaningschef Bitr spåningschet

Pol-1986-03-17 1520 HA9803-11 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1986-03-17 1520 HA9803-11 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

hade någon gång 1 januari månad 1986 berättat att statennister Palm snart skulle bli likviderad. Samma uppgift hadelämnat någon gång i början eller nittet av februari. Denna gång hadesagt något CIA, att dessa låg bakom den förestående likvidationen av statsministern. Klockan 02.00 natten till den 1 mars hadelyssnat på radioutsändningen avseende mordet och direkt bade han tänkt på vadtidigare berättat.


kan anknyta till uppslag ni

,860317

Spaningschef Bitr spåningschet