wpu.nu

Uppslag:HA9803-36

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-36
Registrerat
1993-05-12
Ad acta
1993-09-09
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1992-03-04 00:00
Avslutat


Datum

Polisen Rikspolisstyrelsen

Diarieni (aberopas vd korresp)

Dnr.

92 03 04

HEMLIG end 5 kap 18

selgroteslagen Den 4 13 1992. Rikskriminalpolisen

LÄ.301-92.

92 03.04

RIKSKRIMINALPOLISEN

Våldsroteln/2Om dessa uppgifter kan nämnas följande: [ utredningen av sprängningen av (IssSSDet handlade bland annat om elektroniska komponenter man var intresserade av och naturligtvis omkundskap. Han talade om någon slags övervakning på elektronisk väg och han talade om sammanträffande angående telekommunikation. Han berättade om besök han gjort påSjälv tillverkade han elektroniska komponenter. Uppgifter somlämnade ledde till ent med säkerhetschefen,i ärendet. SÄK/ Industrisidan kontaktades av mig i sällskap med pme Bengt Frih och ärendet avrapporterades dit. Med denna bakgrund är det kanske inte helt ologiskt at #som kollat upp saken närmare.24 93 Drauan Roland Segermán, Arinsp, tel. 769 79 29

Postadress Veleton Telefon Tolex

Pol-1992-03-04 HA9803-36 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Pol-1992-03-04 HA9803-36 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Datum

Polisen Rikspolisstyrelsen

Diarieni (aberopas vd korresp)

Dnr.

92 03 04

HEMLIG end 5 kap 18

selgroteslagen Den 4 13 1992. Rikskriminalpolisen

LÄ.301-92.

92 03.04

RIKSKRIMINALPOLISEN

Våldsroteln/2Om dessa uppgifter kan nämnas följande: [ utredningen av sprängningen av (IssSSDet handlade bland annat om elektroniska komponenter man var intresserade av och naturligtvis omkundskap. Han talade om någon slags övervakning på elektronisk väg och han talade om sammanträffande angående telekommunikation. Han berättade om besök han gjort påSjälv tillverkade han elektroniska komponenter. Uppgifter somlämnade ledde till ent med säkerhetschefen,i ärendet. SÄK/ Industrisidan kontaktades av mig i sällskap med pme Bengt Frih och ärendet avrapporterades dit. Med denna bakgrund är det kanske inte helt ologiskt at #som kollat upp saken närmare.24 93 Drauan Roland Segermán, Arinsp, tel. 769 79 29

Postadress Veleton Telefon Tolex