wpu.nu

Uppslag:HA9803-10-B

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-10-B
Registrerat
1993-05-12
Ad acta
1993-09-09
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1992-03-11 00:00
Avslutat


AV RPS/SÄK företagen utredning kring hörts 860424. Kopia av förhöret har tillställts Palmeutredningen 920310.

Stockholm den 11 mars 1992

Roland Segerman

Pol-1992-03-11 HA9803-10-B Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1992-03-11 HA9803-10-B Ivan-von-Birchandel-2.pdf

AV RPS/SÄK företagen utredning kring hörts 860424. Kopia av förhöret har tillställts Palmeutredningen 920310.

Stockholm den 11 mars 1992

Roland Segerman

WMN person

fordon

-: Krkon Lennart Andersson och kringp Bj8ra Erlandssonär en mycket vänlig och hjälpsam person, trots dettavarför, det hon ej, kan kanske bero påvaldstendenser mot henne. kas JusSpaningschet |


| datum |

125 Spanchel: sign

Pol-1992-03-11 HA9803-10-B Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1992-03-11 HA9803-10-B Ivan-von-Birchandel-2.pdf

WMN person

fordon

-: Krkon Lennart Andersson och kringp Bj8ra Erlandssonär en mycket vänlig och hjälpsam person, trots dettavarför, det hon ej, kan kanske bero påvaldstendenser mot henne. kas JusSpaningschet |


| datum |

125 Spanchel: sign

på kvällen. Det var inget tal om att de skulle träffas,

18-tiden på kvällen kommerenoch tlägenhet, han är dåefter när hon fått höra att Olof PALME nördats så ringer hon till att tala om nyheten.

vet det redan, hansringt och berättat det för

redan samma satt.

mordet haratt han redan innan kände att PALME skulle mördas, det ver CIA och HOSAD.som låg bakom mordet. att det skulle vara någonsom utfört det hela.berättadeatt hon på en fest som hon besökte tillmed

Pol-1992-03-11 HA9803-10-B Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1992-03-11 HA9803-10-B Ivan-von-Birchandel-2.pdf

på kvällen. Det var inget tal om att de skulle träffas,

18-tiden på kvällen kommerenoch tlägenhet, han är dåefter när hon fått höra att Olof PALME nördats så ringer hon till att tala om nyheten.

vet det redan, hansringt och berättat det för

redan samma satt.

mordet haratt han redan innan kände att PALME skulle mördas, det ver CIA och HOSAD.som låg bakom mordet. att det skulle vara någonsom utfört det hela.berättadeatt hon på en fest som hon besökte tillmed