wpu.nu

Uppslag:HA9803-16-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-16-A
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-06 00:00
Avslutat


fotopärm N 1- i sin bostad av Krinsp Thure Nässen och Björn Rosendahl. Vid genomgång av den aktuella fotopärmen, som började med foto nr.1, sadehögt fği sig själv " inte han och inte han " och još fortsatte hon att bläddra ändaafram tillDär stanne hon med sitt bläddrande, och sade till polismännen, " honom var han lik ". Hon fortsatte och bläddra vidare till slutet av pärmen, och återvände därefter på nytt tilldär stannade hon, och uppgav att han var lík' den man hon haft sällskap med på den aktuella (tillfrågades då av polismännen, vad det var som gjorde, at hon tyckte att det fotografiet påminde om den man, som hon träffat under resan. Hon berättade då, att mannensBeträffande hårfärgen erinrade hon sig att mannen hade

vilke icke framgick på det aktuella bilden.trodde sig dock bättre kunna känna igen aktuell person, om vi kunde föreviga en bild av mannen i helgigur. På frågan om den aktuella medresenären hade glasögon eller ej, svarade: jag vill varken binda mig vid, om han hade glasögon eller inte, eftersom så lång tid förflutit sedan den aktuella resan.vill ha sagt, att ingen av de övriga fotona påminde om, den person som hon träffat på den aktuella tågresan. Däremot vill han tillägga, att hon i sin tidigare berättelse glömt att berätta, att mannen sagt, att han tillhörde någon." löst sammanhållen grupp. I övrigt hänvisade hon till tidigare få förhör. Den aktuella fotovisningen avslutades kl 14.485. wted Tillägg:/Thure Nässén/

Pol-1988-02-05 1425 HA9803-16-A Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1988-02-05 1425 HA9803-16-A Ivan-von-Birchandel-2.pdf

fotopärm N 1- i sin bostad av Krinsp Thure Nässen och Björn Rosendahl. Vid genomgång av den aktuella fotopärmen, som började med foto nr.1, sadehögt fği sig själv " inte han och inte han " och još fortsatte hon att bläddra ändaafram tillDär stanne hon med sitt bläddrande, och sade till polismännen, " honom var han lik ". Hon fortsatte och bläddra vidare till slutet av pärmen, och återvände därefter på nytt tilldär stannade hon, och uppgav att han var lík' den man hon haft sällskap med på den aktuella (tillfrågades då av polismännen, vad det var som gjorde, at hon tyckte att det fotografiet påminde om den man, som hon träffat under resan. Hon berättade då, att mannensBeträffande hårfärgen erinrade hon sig att mannen hade

vilke icke framgick på det aktuella bilden.trodde sig dock bättre kunna känna igen aktuell person, om vi kunde föreviga en bild av mannen i helgigur. På frågan om den aktuella medresenären hade glasögon eller ej, svarade: jag vill varken binda mig vid, om han hade glasögon eller inte, eftersom så lång tid förflutit sedan den aktuella resan.vill ha sagt, att ingen av de övriga fotona påminde om, den person som hon träffat på den aktuella tågresan. Däremot vill han tillägga, att hon i sin tidigare berättelse glömt att berätta, att mannen sagt, att han tillhörde någon." löst sammanhållen grupp. I övrigt hänvisade hon till tidigare få förhör. Den aktuella fotovisningen avslutades kl 14.485. wted Tillägg:/Thure Nässén/