wpu.nu

Uppslag:HA9803-12

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-12
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-06 00:00
Avslutat


foranleder f... Vidare åtgird anligt beslut av Be PS Hss.

Pol-1986-03-06 HA9803-12 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1986-03-06 HA9803-12 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

foranleder f... Vidare åtgird anligt beslut av Be PS Hss.