wpu.nu

Uppslag:HA9803-24

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-24
Registrerat
1989-04-14
Ad acta
1993-09-09
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-01-20 00:00
Avslutat


PROMEMORIA

tuche

UTRIKESDEPARTEMENTET Pressbyrån

1989-01-25

HA 9803-24

89 OF 26

I!

2.! 89.01.206

1:37

lus.ulcin2

Plussii pliUL

HEMLIGbesökte nig den 23 januari 1989 för att framföra klagomål mot en artikelSI artikeln, som nätslutes, framförs paståendet att det inom Palmeutredningen skulle finnas envilken skulle förekomma uppgifter om en viss s.k. tipsare.

I mitt svar hänvisade jag på sedvanligt sätt till den svenska pressfrihetens grundregler. Jag utvecklad också, varför det av konstitutionella skäl var uteslutet att utrikesdepartementet skulle lägga sig i eller söka påverka en pågående polisutredning. Slutligen framhöll jag, attJag erinrade därvid om den mångfald av spår som figurerat i tidningsspekulationerna och som f.ö. också berört många utomstående länder.Jonat

Bo Heinebäck

18/4-89 Half

Pol-1989-01-25 HA9803-24 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1989-01-25 HA9803-24 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

PROMEMORIA

tuche

UTRIKESDEPARTEMENTET Pressbyrån

1989-01-25

HA 9803-24

89 OF 26

I!

2.! 89.01.206

1:37

lus.ulcin2

Plussii pliUL

HEMLIGbesökte nig den 23 januari 1989 för att framföra klagomål mot en artikelSI artikeln, som nätslutes, framförs paståendet att det inom Palmeutredningen skulle finnas envilken skulle förekomma uppgifter om en viss s.k. tipsare.

I mitt svar hänvisade jag på sedvanligt sätt till den svenska pressfrihetens grundregler. Jag utvecklad också, varför det av konstitutionella skäl var uteslutet att utrikesdepartementet skulle lägga sig i eller söka påverka en pågående polisutredning. Slutligen framhöll jag, attJag erinrade därvid om den mångfald av spår som figurerat i tidningsspekulationerna och som f.ö. också berört många utomstående länder.Jonat

Bo Heinebäck

18/4-89 Half

Pol-1989-01-25 HA9803-24 Ivan-von-Birchandel-2.pdf