wpu.nu

Uppslag:HA9803-41

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-41
Registrerat
1994-04-14
Ad acta
1993-09-09
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
1994-02-01 00:00
Avslutat


Datum

Polisen Rikspolisstyrelsen

Niacion, lábarnac uid kaurace1994-02-01

lill SÄPO att:Ove Pettersson

Förfrågan om utredningsåtgärd Vid genomgång av gamla utredningshandlingar rörandeåterfinns en kopia på ettFinns handlingar kvar i original,, om ej var finns det idag etc.

Tolalis

P-O Palmgren RKP-A2

tin 9157

Hy 94 HalPix

Postadress Box 12256 S-10226 STOCKHOLM

Telefon vaxel 08-769 7000

Teleton direktval 08-769

Telex 19872 RPS STHS

Pol-1994-02-01 HA9803-41 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Pol-1994-02-01 HA9803-41 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Datum

Polisen Rikspolisstyrelsen

Niacion, lábarnac uid kaurace1994-02-01

lill SÄPO att:Ove Pettersson

Förfrågan om utredningsåtgärd Vid genomgång av gamla utredningshandlingar rörandeåterfinns en kopia på ettFinns handlingar kvar i original,, om ej var finns det idag etc.

Tolalis

P-O Palmgren RKP-A2

tin 9157

Hy 94 HalPix

Postadress Box 12256 S-10226 STOCKHOLM

Telefon vaxel 08-769 7000

Teleton direktval 08-769

Telex 19872 RPS STHS