wpu.nu

Uppslag:HA9803-13

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-13
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-06 00:00
Avslutat


Insp Aronsson polisentorde närmare höras i detalj.

87024

Spaningschot

Pol-1987-08-17 1030 HA9803-13 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1987-08-17 1030 HA9803-13 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Insp Aronsson polisentorde närmare höras i detalj.

87024

Spaningschot