wpu.nu

Uppslag:HA9803-26

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-26
Registrerat
1990-01-30
Ad acta
1993-09-09
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-04 00:00
Avslutat


Arbotsenthal

Plata for fortursstampal

RPS Sxk "Conginamollagari

04 lolalon

Os datum

od klockan

10.

Spaningi uppslagal lamrar

vid person Mord på Olot Palmo

Ilgt besök

por lololon 12 Uppgiftslamnarens efternamn och alla förnamn (i ratt folid, tilltalsnamnet markeras)

ASPARSuppolagal 8.75

no

per brev Fuar-manl-dag 1-ne

hur man

ev halipunior 1or der och pain hami bodomning w UPP HIGamnarans troverdighet och w prile giler narkouzapavertan

Förhöret påbörjat klockan 10.35 och avslutat kl. 10.55.underrättades om att förhöret var påkallat med anledning av uppgifter somlämnat vid förhör 86-03-04. I detta förbor påstårombada berätta bur länge ban kintomtalar att han kintsodan 1984.Det vi most har kon-it i kontakt med, det är medt det han har berättat om ända fram till oktober förra året. Han har varit påfallando opolitisk fram till i höstas förra året.nen de uppgifter han lämnade i samband medhar i huvudsak stant. Vi var skeptiska till honom från början ioch med att han är den härkan anknyta till uppsla 21

Spaningschal Ngnatur

Bitr spaningschal

|| ส

  • %-90 Hund

anknyter till uppslag ng 22 Rogistrerat: 23 Arad


|

24 Färdigbearbotat: datum

23 Spanchat: sign

Mad lain liryor negrensade avsnitt fylls ar av uppgilismolingaren

Ex 2: Till spaningscholens pärm (i nr-lolid inom avsnill!

Pol-1986-04-10 HA9803-026 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1986-04-10 HA9803-026 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Arbotsenthal

Plata for fortursstampal

RPS Sxk "Conginamollagari

04 lolalon

Os datum

od klockan

10.

Spaningi uppslagal lamrar

vid person Mord på Olot Palmo

Ilgt besök

por lololon 12 Uppgiftslamnarens efternamn och alla förnamn (i ratt folid, tilltalsnamnet markeras)

ASPARSuppolagal 8.75

no

per brev Fuar-manl-dag 1-ne

hur man

ev halipunior 1or der och pain hami bodomning w UPP HIGamnarans troverdighet och w prile giler narkouzapavertan

Förhöret påbörjat klockan 10.35 och avslutat kl. 10.55.underrättades om att förhöret var påkallat med anledning av uppgifter somlämnat vid förhör 86-03-04. I detta förbor påstårombada berätta bur länge ban kintomtalar att han kintsodan 1984.Det vi most har kon-it i kontakt med, det är medt det han har berättat om ända fram till oktober förra året. Han har varit påfallando opolitisk fram till i höstas förra året.nen de uppgifter han lämnade i samband medhar i huvudsak stant. Vi var skeptiska till honom från början ioch med att han är den härkan anknyta till uppsla 21

Spaningschal Ngnatur

Bitr spaningschal

|| ส

  • %-90 Hund

anknyter till uppslag ng 22 Rogistrerat: 23 Arad


|

24 Färdigbearbotat: datum

23 Spanchat: sign

Mad lain liryor negrensade avsnitt fylls ar av uppgilismolingaren

Ex 2: Till spaningscholens pärm (i nr-lolid inom avsnill!

fram till oktober månad og talat politik sedan börjado han visa sitt intro:80 18r världspolitiken, on situationen Libjon vad som händer på kontinenten ooh sådant n som USA (CLA) var ini. Vi notorade då attsamband med attåå berättade han att det var CIA som låg bakom det här att syftet skulle ha varit att , I samma veva bertittade han att CIA sysslado sådan här destabiliseringspolitik på andra områden också bl a dd attNär man då kommer till det här nu ofterat, vad satill 088 vad som skulle hända, helt klart sa han att. Nu har han ju använt det här att de skall vara på tapeten, jag kan inte säga att, och det tog vi ju inte på allvar .i oktober någon gång, noj snarare vid nyar. 1 Januari måste det varit.berättade bola historien vid flera tillfällen därefter, samma sätt som han brukar berätta sina historier om och om igen, tillfrågades når han borde historien sista gången 18re nosdet.tillfrågades om när han blev underrättad on mordet.

svarade att han fick reda på det kl. 02.00 på natten. Då han inte ihop det medutan det gjordő han först på .på något sätt.

tillfrågades om hur han uppfattadebakgrund, hans utosv.

svarade att fram till oktober så berättade han ingenting om bakgrund, fram till dess var han

Pol-1986-04-10 HA9803-026 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1986-04-10 HA9803-026 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

fram till oktober månad og talat politik sedan börjado han visa sitt intro:80 18r världspolitiken, on situationen Libjon vad som händer på kontinenten ooh sådant n som USA (CLA) var ini. Vi notorade då attsamband med attåå berättade han att det var CIA som låg bakom det här att syftet skulle ha varit att , I samma veva bertittade han att CIA sysslado sådan här destabiliseringspolitik på andra områden också bl a dd attNär man då kommer till det här nu ofterat, vad satill 088 vad som skulle hända, helt klart sa han att. Nu har han ju använt det här att de skall vara på tapeten, jag kan inte säga att, och det tog vi ju inte på allvar .i oktober någon gång, noj snarare vid nyar. 1 Januari måste det varit.berättade bola historien vid flera tillfällen därefter, samma sätt som han brukar berätta sina historier om och om igen, tillfrågades når han borde historien sista gången 18re nosdet.tillfrågades om när han blev underrättad on mordet.

svarade att han fick reda på det kl. 02.00 på natten. Då han inte ihop det medutan det gjordő han först på .på något sätt.

tillfrågades om hur han uppfattadebakgrund, hans utosv.

svarade att fram till oktober så berättade han ingenting om bakgrund, fram till dess var han

år att ban &r inte den därsom han har utgivit sig för vara, det bar varit en nask som har varit funktionolit i hans roll som det kan ockod ba yarit on mask 28r niannat. Det här är ju ren spekulation, man kan ju se jag bittado bilderå andra sidan skulle man kunna vända det och säga att hanär att passande offer för att använda,skulle alltså ha kunnat ha haft kontakt med dom och det skulle 1 här läget kunna förklara varför han kan en massa,

han säger det till oss, inte bara det att han kan en massa om laternationella frågor, utan att han också kommer och det för oss, med det där berättar det och sen kommer efteråtDet reagerade vi direkt på, vilka konhar han, vad umgog han med för folk, vill dom att han skall det här för 098,Pinns det någon slags i det här. från att aldrig nåmat dam öror hurid tagot, börjar prata om att dom Ir ena djävla typer, sviker sina å så. Det blir ju bara spekulation allt det här men man vet aldrig.

säger att i januari månad någon gång så säger

Pol-1986-04-10 HA9803-026 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1986-04-10 HA9803-026 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

år att ban &r inte den därsom han har utgivit sig för vara, det bar varit en nask som har varit funktionolit i hans roll som det kan ockod ba yarit on mask 28r niannat. Det här är ju ren spekulation, man kan ju se jag bittado bilderå andra sidan skulle man kunna vända det och säga att hanär att passande offer för att använda,skulle alltså ha kunnat ha haft kontakt med dom och det skulle 1 här läget kunna förklara varför han kan en massa,

han säger det till oss, inte bara det att han kan en massa om laternationella frågor, utan att han också kommer och det för oss, med det där berättar det och sen kommer efteråtDet reagerade vi direkt på, vilka konhar han, vad umgog han med för folk, vill dom att han skall det här för 098,Pinns det någon slags i det här. från att aldrig nåmat dam öror hurid tagot, börjar prata om att dom Ir ena djävla typer, sviker sina å så. Det blir ju bara spekulation allt det här men man vet aldrig.

säger att i januari månad någon gång så säger