wpu.nu

Uppslag:HA9803-01-N

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-01-N
Registrerat
1991-10-22
Ad acta
1993-09-09
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-03-30 00:00
Avslutat


Stockholm den 30 mars 1987

RIKSÅKLAGAREN

Ink O LAPR 1987

Dar PA HD 467-47

Högt ärade Eerrar

Jag har lojalt stött Konungariket Sveriges konstitution och lag och detta är huvudorsaken till att jag

Pga att Domstolen var korrumperad förlorade

Efter domstolsbeslutet blev jag svartTistad hos alla statliga och privata företag.

Under mina långa rättsprocesser kom jag underfund med att människor har rätt till mänskliga rättigheter tills de frågar efter dem. Alla som frågar efter sina civila och konstitutionella rättigheter kommer att straffas av lagen eftersom de frågar efter sina rättigheter med demokratins goda minne.

Endast jag personligen är helt ansvarig för de verk jag publicerar. T.ex. vill jag publicera artiklar om hur CIA och västerländska underrättelset jänster opererar fritt i det "neutrala" Sveriges territorium. Hur det svenska SÄPO mångaina imbeciller, fabricerar bevismaterial på misstänkta personer,

utvisning av statslösa palestinska människor. Grunden var "terrorism", naturligtvis fabricerad.

Jag kan nämna att från det "neutrala" Sverige kastar de ut diplomater från Öst-Europa men samtidigt kan CIA-agenter få tillgång till egna kontor i rikspolisstyrelsens byggnad och andra statliga institutioner. Alla fartyg från Sovjet och Öst-staterna förföljs av civila och militära myndigheter. Om det inte finns fartyg så finns det misstänkta lastbilar som förföljs av SÄPO mångalna imbeciller. Om det inte fanns dessa misstänkta lastbilar att förfölja skulle SÄPO förfölja misstänkta cyklar som kommer från Öst-Europa.

Alla vet att NATO och USA - AWAX flyger över svenskt territorium 1-2 ggr i veckan. Det mest raffinerade Pentagon-spionflygplanet SR-71 flyger över svenskt territorium 1-2 ggr i veckan och spionerar på varje kvadratmeter och ingen protesterar därför att de har tillstånd från militära och civila myndigheter? Stridsflygplan från NATO landar i Luleå, Soldater från NATO-pakten kör över gränsen till svenskt territorium med stridsvagnar och militära forden för att köpa karameller. Inga protester.

Nu skapar CIA tillsammans med lokala förmågor/SÄPO-vänner Boforsskandalen och polisutredningen kommer att vara färdig precis före valet så att den Socialdemokratiska regeringen kommer att krossas tillsammans med vänsterpoliskt orienterat folk.

Party

16

هدهد با غم

Pol-1987-03-30 HA9803-01-N Ivan-von-Birchan.pdf

Pol-1987-03-30 HA9803-01-N Ivan-von-Birchan.pdf

Stockholm den 30 mars 1987

RIKSÅKLAGAREN

Ink O LAPR 1987

Dar PA HD 467-47

Högt ärade Eerrar

Jag har lojalt stött Konungariket Sveriges konstitution och lag och detta är huvudorsaken till att jag

Pga att Domstolen var korrumperad förlorade

Efter domstolsbeslutet blev jag svartTistad hos alla statliga och privata företag.

Under mina långa rättsprocesser kom jag underfund med att människor har rätt till mänskliga rättigheter tills de frågar efter dem. Alla som frågar efter sina civila och konstitutionella rättigheter kommer att straffas av lagen eftersom de frågar efter sina rättigheter med demokratins goda minne.

Endast jag personligen är helt ansvarig för de verk jag publicerar. T.ex. vill jag publicera artiklar om hur CIA och västerländska underrättelset jänster opererar fritt i det "neutrala" Sveriges territorium. Hur det svenska SÄPO mångaina imbeciller, fabricerar bevismaterial på misstänkta personer,

utvisning av statslösa palestinska människor. Grunden var "terrorism", naturligtvis fabricerad.

Jag kan nämna att från det "neutrala" Sverige kastar de ut diplomater från Öst-Europa men samtidigt kan CIA-agenter få tillgång till egna kontor i rikspolisstyrelsens byggnad och andra statliga institutioner. Alla fartyg från Sovjet och Öst-staterna förföljs av civila och militära myndigheter. Om det inte finns fartyg så finns det misstänkta lastbilar som förföljs av SÄPO mångalna imbeciller. Om det inte fanns dessa misstänkta lastbilar att förfölja skulle SÄPO förfölja misstänkta cyklar som kommer från Öst-Europa.

Alla vet att NATO och USA - AWAX flyger över svenskt territorium 1-2 ggr i veckan. Det mest raffinerade Pentagon-spionflygplanet SR-71 flyger över svenskt territorium 1-2 ggr i veckan och spionerar på varje kvadratmeter och ingen protesterar därför att de har tillstånd från militära och civila myndigheter? Stridsflygplan från NATO landar i Luleå, Soldater från NATO-pakten kör över gränsen till svenskt territorium med stridsvagnar och militära forden för att köpa karameller. Inga protester.

Nu skapar CIA tillsammans med lokala förmågor/SÄPO-vänner Boforsskandalen och polisutredningen kommer att vara färdig precis före valet så att den Socialdemokratiska regeringen kommer att krossas tillsammans med vänsterpoliskt orienterat folk.

Party

16

هدهد با غم

Högt ärade Herr Pressattaché och Herr Kulturattaché, det skulle vara en stor ära för mig att få möta Er personligen. Jag hoppas att det inte betyder någonting att min

Med största högaktning

P.S. Kopia av detta brev skickas också till SÄPO - mångalna imbeciller

Pol-1987-03-30 HA9803-01-N Ivan-von-Birchan.pdf

Pol-1987-03-30 HA9803-01-N Ivan-von-Birchan.pdf

Högt ärade Herr Pressattaché och Herr Kulturattaché, det skulle vara en stor ära för mig att få möta Er personligen. Jag hoppas att det inte betyder någonting att min

Med största högaktning

P.S. Kopia av detta brev skickas också till SÄPO - mångalna imbeciller