wpu.nu

Uppslag:HA9803-01-K

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-01-K
Registrerat
1991-02-07
Ad acta
1993-09-09
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)







Uppslag i samma avsnitt:





Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1991-01-30 00:00
Avslutat


 Ivan von Birchan  som sina uppgifter om en som kallat sig för , vill idag lämna nya synpunkter om detta.

 Ivan von Birchan  uppger att han till varje bokstav vidhåller vad han sagt om denne .

Eftersom allt är känt sedan tidigare vill  Ivan von Birchan  åter bedyra att

e  Ivan von Birchan  vill påstå att .

För det andra vill  Ivan von Birchan  åter med kraft betona att han  Ivan von Birchan 

.

är ej vidgår att

 Ivan von Birchan  påpekar att


 Ivan von Birchan  hävdar att

känner till att .

hävdar med detta att

Pol-1991-01-30 HA9803-01-K Ivan-von-Birchan.pdf

Pol-1991-01-30 HA9803-01-K Ivan-von-Birchan.pdf

 Ivan von Birchan  som sina uppgifter om en som kallat sig för , vill idag lämna nya synpunkter om detta.

 Ivan von Birchan  uppger att han till varje bokstav vidhåller vad han sagt om denne .

Eftersom allt är känt sedan tidigare vill  Ivan von Birchan  åter bedyra att

e  Ivan von Birchan  vill påstå att .

För det andra vill  Ivan von Birchan  åter med kraft betona att han  Ivan von Birchan 

.

är ej vidgår att

 Ivan von Birchan  påpekar att


 Ivan von Birchan  hävdar att

känner till att .

hävdar med detta att

samarbetar med en person som heter som är en
).

hävdar att är medlem i

uppger att

. i Stockholm.

känd av ovanstående beskrivning, liksom . Vidare till sammanträffandet kom

vill här inskjuta uppgiften om att det är känt i Palmeutredningen
att .

Om minns rätt hade även .

uppger att


uppger att


.



har

anser att

Pol-1991-01-30 HA9803-01-K Ivan-von-Birchan.pdf

Pol-1991-01-30 HA9803-01-K Ivan-von-Birchan.pdf

samarbetar med en person som heter som är en
).

hävdar att är medlem i

uppger att

. i Stockholm.

känd av ovanstående beskrivning, liksom . Vidare till sammanträffandet kom

vill här inskjuta uppgiften om att det är känt i Palmeutredningen
att .

Om minns rätt hade även .

uppger att


uppger att


.



har

anser att

.


På frågor hur kan göra det påståenden som här noterats, uppger

På fråga om specifika personer som gett honom uppgifter, uppger att han bland annat talat med som tidigare var journalist på tidningen även känd som

uppger att denne skall vara med

Denne kan ha relationer till de övriga personer som nämnt i sitt tips.

redogör inte i övrigt varifrån han fått sina uppgifter.

bedyrar dock att

har sagt att är

uppger att

har arbetat som vid den tid männen träffades där som han berättat om här tidigare.

vill också berätta att vid den tid han arbetade

säger att

hade en kamrat som inte kände till namnet på vid denna tid.



och uppger nu att han kan med säkerhet säga att det föreligger identitet med vid den tiden okände kamrat.

På fråga vad ytterligare vet om personerna, uppger han att har

Pol-1991-01-30 HA9803-01-K Ivan-von-Birchan.pdf

Pol-1991-01-30 HA9803-01-K Ivan-von-Birchan.pdf

.


På frågor hur kan göra det påståenden som här noterats, uppger

På fråga om specifika personer som gett honom uppgifter, uppger att han bland annat talat med som tidigare var journalist på tidningen även känd som

uppger att denne skall vara med

Denne kan ha relationer till de övriga personer som nämnt i sitt tips.

redogör inte i övrigt varifrån han fått sina uppgifter.

bedyrar dock att

har sagt att är

uppger att

har arbetat som vid den tid männen träffades där som han berättat om här tidigare.

vill också berätta att vid den tid han arbetade

säger att

hade en kamrat som inte kände till namnet på vid denna tid.



och uppger nu att han kan med säkerhet säga att det föreligger identitet med vid den tiden okände kamrat.

På fråga vad ytterligare vet om personerna, uppger han att har




Förhör
Kort sammanfattning
Dubletter. Kontrolla existens och maskering.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1991-02-11 00:00
Avslutat


sina uppgifter om en som kallat sig för, vill idag lämna nya synpunkter om detta.

uppger att han till varje bokstav vidhåller vad han sagt om denne Eftersom allt är känt sedan tidigare vill

åter bedyra att

vill påstå att

För det andra vill

åter med kraft betona att han

är

ej vidgår att

påpekar att

hävdar att

känner till att

hävdar med detta att

Spaningschef 970277

Pol-1991-02-11 HA9803-01-K Ivan-von-Birchan.pdf

Pol-1991-02-11 HA9803-01-K Ivan-von-Birchan.pdf

sina uppgifter om en som kallat sig för, vill idag lämna nya synpunkter om detta.

uppger att han till varje bokstav vidhåller vad han sagt om denne Eftersom allt är känt sedan tidigare vill

åter bedyra att

vill påstå att

För det andra vill

åter med kraft betona att han

är

ej vidgår att

påpekar att

hävdar att

känner till att

hävdar med detta att

Spaningschef 970277

samarbetar med en person som heter

som är en

hävdar att

är medlem i

uppger att

i Stockholm.

Vidare till sammankänd av ovanstående beskrivning, liksom träffandet kom

vill här inskjuta uppgiften om att det är känt i Palmeutredningen att

Om

minns rätt hade även

uppger att

uppger

att

har

anser att

ej om blanketten används som fortsattningsblad.

Pol-1991-02-11 HA9803-01-K Ivan-von-Birchan.pdf

Pol-1991-02-11 HA9803-01-K Ivan-von-Birchan.pdf

samarbetar med en person som heter

som är en

hävdar att

är medlem i

uppger att

i Stockholm.

Vidare till sammankänd av ovanstående beskrivning, liksom träffandet kom

vill här inskjuta uppgiften om att det är känt i Palmeutredningen att

Om

minns rätt hade även

uppger att

uppger

att

har

anser att

ej om blanketten används som fortsattningsblad.

På frågor hur

kan göra det påståenden som här noterats, uppger

På fråga om specifika personer som gett honom uppgifter, uppger

att han bland annat talat med

som ti igare var journalist på tidningen även känd som

uppger att denne skall vara med

Denne

kan ha relationer till de övriga personer som nämnt i sitt tips.

redogör inte i övrigt varifrån han fått sina uppgifter.

bedyrar dock att

har sagt att

är

uppger att

vid den tid männen träfhar arbetat som fades där som han berättat om här tidigare.

vill också berätta att vid den tid han arbetade

säger att

hade en

kamrat som

inte kände till namnet på vid denna tid.

Loch

2

uppger nu att han kan med säkerhet säga att det

vid den tiden okände kamrat.

föreligger identitet med

På fråga vad

ytterligare vet om personerna, uppger han att

har

ej om blanketten används som fortsättningsblad.

Pol-1991-02-11 HA9803-01-K Ivan-von-Birchan.pdf

Pol-1991-02-11 HA9803-01-K Ivan-von-Birchan.pdf

På frågor hur

kan göra det påståenden som här noterats, uppger

På fråga om specifika personer som gett honom uppgifter, uppger

att han bland annat talat med

som ti igare var journalist på tidningen även känd som

uppger att denne skall vara med

Denne

kan ha relationer till de övriga personer som nämnt i sitt tips.

redogör inte i övrigt varifrån han fått sina uppgifter.

bedyrar dock att

har sagt att

är

uppger att

vid den tid männen träfhar arbetat som fades där som han berättat om här tidigare.

vill också berätta att vid den tid han arbetade

säger att

hade en

kamrat som

inte kände till namnet på vid denna tid.

Loch

2

uppger nu att han kan med säkerhet säga att det

vid den tiden okände kamrat.

föreligger identitet med

På fråga vad

ytterligare vet om personerna, uppger han att

har

ej om blanketten används som fortsättningsblad.

ringer och vill lämna fler upplysningar om

som arbetar på

hävdar att

påstår att

АА

9702 25


Spaningschef

Pol-1991-02-11 HA9803-01-K Ivan-von-Birchan.pdf

Pol-1991-02-11 HA9803-01-K Ivan-von-Birchan.pdf

ringer och vill lämna fler upplysningar om

som arbetar på

hävdar att

påstår att

АА

9702 25


Spaningschef

ringde och uppgav att

påstod att och ett

t till

var

från

som

hade kontakter med 2 tjänstgjorde i utrikesnämnden.

försåg

som

tills

hged även

till

källor för sina uppgifter.

AA

Anke

ej om blanketten används som fortsättningsblad.

Pol-1991-02-11 HA9803-01-K Ivan-von-Birchan.pdf

Pol-1991-02-11 HA9803-01-K Ivan-von-Birchan.pdf

ringde och uppgav att

påstod att och ett

t till

var

från

som

hade kontakter med 2 tjänstgjorde i utrikesnämnden.

försåg

som

tills

hged även

till

källor för sina uppgifter.

AA

Anke

ej om blanketten används som fortsättningsblad.

Stockholm den 30 mars 1987

RIKSÅKLAGAREN

Ink O LAPR 1987

Dar PA HD 467-47

Högt ärade Eerrar

Jag har lojalt stött Konungariket Sveriges konstitution och lag och detta är huvudorsaken till att jag

Pga att Domstolen var korrumperad förlorade

Efter domstolsbeslutet blev jag svartTistad hos alla statliga och privata företag.

Under mina långa rättsprocesser kom jag underfund med att människor har rätt till mänskliga rättigheter tills de frågar efter dem. Alla som frågar efter sina civila och konstitutionella rättigheter kommer att straffas av lagen eftersom de frågar efter sina rättigheter med demokratins goda minne.

Endast jag personligen är helt ansvarig för de verk jag publicerar. T.ex. vill jag publicera artiklar om hur CIA och västerländska underrättelset jänster opererar fritt i det "neutrala" Sveriges territorium. Hur det svenska SÄPO mångaina imbeciller, fabricerar bevismaterial på misstänkta personer,

utvisning av statslösa palestinska människor. Grunden var "terrorism", naturligtvis fabricerad.

Jag kan nämna att från det "neutrala" Sverige kastar de ut diplomater från Öst-Europa men samtidigt kan CIA-agenter få tillgång till egna kontor i rikspolisstyrelsens byggnad och andra statliga institutioner. Alla fartyg från Sovjet och Öst-staterna förföljs av civila och militära myndigheter. Om det inte finns fartyg så finns det misstänkta lastbilar som förföljs av SÄPO mångalna imbeciller. Om det inte fanns dessa misstänkta lastbilar att förfölja skulle SÄPO förfölja misstänkta cyklar som kommer från Öst-Europa.

Alla vet att NATO och USA - AWAX flyger över svenskt territorium 1-2 ggr i veckan. Det mest raffinerade Pentagon-spionflygplanet SR-71 flyger över svenskt territorium 1-2 ggr i veckan och spionerar på varje kvadratmeter och ingen protesterar därför att de har tillstånd från militära och civila myndigheter? Stridsflygplan från NATO landar i Luleå, Soldater från NATO-pakten kör över gränsen till svenskt territorium med stridsvagnar och militära forden för att köpa karameller. Inga protester.

Nu skapar CIA tillsammans med lokala förmågor/SÄPO-vänner Boforsskandalen och polisutredningen kommer att vara färdig precis före valet så att den Socialdemokratiska regeringen kommer att krossas tillsammans med vänsterpoliskt orienterat folk.

Party

16

هدهد با غم

Pol-1991-02-11 HA9803-01-K Ivan-von-Birchan.pdf

Pol-1991-02-11 HA9803-01-K Ivan-von-Birchan.pdf

Stockholm den 30 mars 1987

RIKSÅKLAGAREN

Ink O LAPR 1987

Dar PA HD 467-47

Högt ärade Eerrar

Jag har lojalt stött Konungariket Sveriges konstitution och lag och detta är huvudorsaken till att jag

Pga att Domstolen var korrumperad förlorade

Efter domstolsbeslutet blev jag svartTistad hos alla statliga och privata företag.

Under mina långa rättsprocesser kom jag underfund med att människor har rätt till mänskliga rättigheter tills de frågar efter dem. Alla som frågar efter sina civila och konstitutionella rättigheter kommer att straffas av lagen eftersom de frågar efter sina rättigheter med demokratins goda minne.

Endast jag personligen är helt ansvarig för de verk jag publicerar. T.ex. vill jag publicera artiklar om hur CIA och västerländska underrättelset jänster opererar fritt i det "neutrala" Sveriges territorium. Hur det svenska SÄPO mångaina imbeciller, fabricerar bevismaterial på misstänkta personer,

utvisning av statslösa palestinska människor. Grunden var "terrorism", naturligtvis fabricerad.

Jag kan nämna att från det "neutrala" Sverige kastar de ut diplomater från Öst-Europa men samtidigt kan CIA-agenter få tillgång till egna kontor i rikspolisstyrelsens byggnad och andra statliga institutioner. Alla fartyg från Sovjet och Öst-staterna förföljs av civila och militära myndigheter. Om det inte finns fartyg så finns det misstänkta lastbilar som förföljs av SÄPO mångalna imbeciller. Om det inte fanns dessa misstänkta lastbilar att förfölja skulle SÄPO förfölja misstänkta cyklar som kommer från Öst-Europa.

Alla vet att NATO och USA - AWAX flyger över svenskt territorium 1-2 ggr i veckan. Det mest raffinerade Pentagon-spionflygplanet SR-71 flyger över svenskt territorium 1-2 ggr i veckan och spionerar på varje kvadratmeter och ingen protesterar därför att de har tillstånd från militära och civila myndigheter? Stridsflygplan från NATO landar i Luleå, Soldater från NATO-pakten kör över gränsen till svenskt territorium med stridsvagnar och militära forden för att köpa karameller. Inga protester.

Nu skapar CIA tillsammans med lokala förmågor/SÄPO-vänner Boforsskandalen och polisutredningen kommer att vara färdig precis före valet så att den Socialdemokratiska regeringen kommer att krossas tillsammans med vänsterpoliskt orienterat folk.

Party

16

هدهد با غم

Högt ärade Herr Pressattaché och Herr Kulturattaché, det skulle vara en stor ära för mig att få möta Er personligen. Jag hoppas att det inte betyder någonting att min

Med största högaktning

P.S. Kopia av detta brev skickas också till SÄPO - mångalna imbeciller

Pol-1991-02-11 HA9803-01-K Ivan-von-Birchan.pdf

Pol-1991-02-11 HA9803-01-K Ivan-von-Birchan.pdf

Högt ärade Herr Pressattaché och Herr Kulturattaché, det skulle vara en stor ära för mig att få möta Er personligen. Jag hoppas att det inte betyder någonting att min

Med största högaktning

P.S. Kopia av detta brev skickas också till SÄPO - mångalna imbeciller

Stockholm den 30 mars 1987

Högt ärade Herrar

Jag vet att Storbrittanien 1940 har forskat i Antrax och de hade planer på att släppa bakteriologiska bomber över Tyskland 1943. På en ö i nord-Scotland där man experimenterade är det fortfarande förbjudet att sätta sin fot. USA och Storbrittanien planerade även att släppa gasbomber över Tyskland 1943.

Jag skriver en bok om CIA:s, Pentagons och USA:s terrorist-aktiviteter.

Jag ber vänligen material om press.

att sända mig allt På samma gång ber jag Er publicera mitt brev i DDR:S

Högaktningsfullt

Pol-1991-02-11 HA9803-01-K Ivan-von-Birchan.pdf

Pol-1991-02-11 HA9803-01-K Ivan-von-Birchan.pdf

Stockholm den 30 mars 1987

Högt ärade Herrar

Jag vet att Storbrittanien 1940 har forskat i Antrax och de hade planer på att släppa bakteriologiska bomber över Tyskland 1943. På en ö i nord-Scotland där man experimenterade är det fortfarande förbjudet att sätta sin fot. USA och Storbrittanien planerade även att släppa gasbomber över Tyskland 1943.

Jag skriver en bok om CIA:s, Pentagons och USA:s terrorist-aktiviteter.

Jag ber vänligen material om press.

att sända mig allt På samma gång ber jag Er publicera mitt brev i DDR:S

Högaktningsfullt