wpu.nu

Uppslag:HA9803-14

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-14
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-06 00:00
Avslutat


Från Sverige komm 870808 en man som kallde sig redan från början väckte de andra resenärernas misstänksamhet. På serveringen utanför hotellet "anfö11" han de andra gästerna med sina pöölitiska utläggningar. Han berättade att han hatde den svenska regeringen och dess företrädare och tycktteakt det var bra att Palme hede dött. Han hade med sig en portfölj innehållande en bunt ca 10 cm tjock som terkade bestå av fotokopior av tidningsartiklar. Dessa artikt lar behandlade regeringen samt mordet på Olof Palme. Artiklarna kom från någon svensk tidning dock ej Dagens Nyheter. Han ber att han blivitEfter detta hade han börjat att hata Sverige och regeringen.Dessa utläggningar höll han för de andra gästerna så snart han fick tillfälle. Ett ungt par från Sverige berättade att på planet från Stockholm där mannen sade sig bo, hade han talet politik med dem oavbrutet i 3 timmar så att de aldrig fick tillfälle att förlova sig i luften somde hade tänkt.7

Sparringschef 8 710023

spaningschef

Pol-1987-08-24 HA9803-14 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1987-08-24 HA9803-14 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Från Sverige komm 870808 en man som kallde sig redan från början väckte de andra resenärernas misstänksamhet. På serveringen utanför hotellet "anfö11" han de andra gästerna med sina pöölitiska utläggningar. Han berättade att han hatde den svenska regeringen och dess företrädare och tycktteakt det var bra att Palme hede dött. Han hade med sig en portfölj innehållande en bunt ca 10 cm tjock som terkade bestå av fotokopior av tidningsartiklar. Dessa artikt lar behandlade regeringen samt mordet på Olof Palme. Artiklarna kom från någon svensk tidning dock ej Dagens Nyheter. Han ber att han blivitEfter detta hade han börjat att hata Sverige och regeringen.Dessa utläggningar höll han för de andra gästerna så snart han fick tillfälle. Ett ungt par från Sverige berättade att på planet från Stockholm där mannen sade sig bo, hade han talet politik med dem oavbrutet i 3 timmar så att de aldrig fick tillfälle att förlova sig i luften somde hade tänkt.7

Sparringschef 8 710023

spaningschef