wpu.nu

Uppslag:HA9803-37

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-37
Registrerat
1993-05-12
Ad acta
1993-09-09
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1992-03-11 00:00
Avslutat


Av RPS/SÄK företagen utredning kringharhörts 860410. Kopia av förhöret har tillställts Palmeutredningen 920310.

Stockholm den 11 mars 1992

Roland Segerman krinsp

Pol-1992-03-11 HA9803-37 Ivan-von-Birchan.pdf

Pol-1992-03-11 HA9803-37 Ivan-von-Birchan.pdf

Av RPS/SÄK företagen utredning kringharhörts 860410. Kopia av förhöret har tillställts Palmeutredningen 920310.

Stockholm den 11 mars 1992

Roland Segerman krinsp
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1992-03-11 00:00
Avslutat


Av RPS/SÄK företagen utredning kringharhörts 860410. Kopia av förhöret har tillställts Palmeutredningen 920310.

Stockholm den 11 mars 1992

Roland Segerman krinsp

Pol-1992-03-10 HA9803-37 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Pol-1992-03-10 HA9803-37 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Av RPS/SÄK företagen utredning kringharhörts 860410. Kopia av förhöret har tillställts Palmeutredningen 920310.

Stockholm den 11 mars 1992

Roland Segerman krinsp


För ungefär två och ett halvt år sedan blev hon bekant med De träffades på

Han talade aldrig politik, men kom en gång hem till henne n

I övrigt fick hon den uppfattningen att han var ointresserad av politik.

De träffades kanske ett tiotal gånger innan deras bekantskan rann ut i sanden hösten -85.

Den 19 jUL 1984 hade

Festen urartade efterson slagen därpå

Dagen därpå ringdd han och bad om ursäkt föd sitt uppträdande.

Det visade sig att han saknade bostad och


Detta skedde omkring 26-28 Juli -84.

Efter inbrottet började började umgås allt mera flitigt.

Pol-1992-03-10 HA9803-37 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Pol-1992-03-10 HA9803-37 Ivan-von-Birchandel-3.pdf


För ungefär två och ett halvt år sedan blev hon bekant med De träffades på

Han talade aldrig politik, men kom en gång hem till henne n

I övrigt fick hon den uppfattningen att han var ointresserad av politik.

De träffades kanske ett tiotal gånger innan deras bekantskan rann ut i sanden hösten -85.

Den 19 jUL 1984 hade

Festen urartade efterson slagen därpå

Dagen därpå ringdd han och bad om ursäkt föd sitt uppträdande.

Det visade sig att han saknade bostad och


Detta skedde omkring 26-28 Juli -84.

Efter inbrottet började började umgås allt mera flitigt.

Han berättade att han kom frin en

Om de skulle gita 518 vill @38 ban 110 halla 818 2111

Hon beslöt sig för att kontrollera hans uppgifter..

Från UD fick hon en lista med namauppgifter på diplomatpersonal frin sowietlaka ambassaden som ackrediterats i Sverige.

Hon skeer till denembassadören i Stoolcholy och bad honon kontrolleradärifrån har hon ännu ej fått drar. Ea resa "Bjordes till

för ett få klarhet i venBl a ringde , men det enda som framkom var att

Någon dramatisk nykt kunde ej atyrkas.avglutade sitt förhållande i gull -85.

De har late träffata efter detta nen på prydgar har hon bört att det var hon som absolut ville gifta sig mednen hans politiska homyist kan hon ej avgöra.

Det enda hon med säkerhet vet är att han,

Något uttalande son skulle innebära någon fara for statsminister PALMEs liv har hon inte hört hor.om gjöra.

Bland de kamrater. kan nämnas en mycket tysto

Bop besöktemånga gånger. Två gånger har han visat henne en

För konzer den yngste soner in och berättar att han har fått se en

Pol-1992-03-10 HA9803-37 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Pol-1992-03-10 HA9803-37 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Han berättade att han kom frin en

Om de skulle gita 518 vill @38 ban 110 halla 818 2111

Hon beslöt sig för att kontrollera hans uppgifter..

Från UD fick hon en lista med namauppgifter på diplomatpersonal frin sowietlaka ambassaden som ackrediterats i Sverige.

Hon skeer till denembassadören i Stoolcholy och bad honon kontrolleradärifrån har hon ännu ej fått drar. Ea resa "Bjordes till

för ett få klarhet i venBl a ringde , men det enda som framkom var att

Någon dramatisk nykt kunde ej atyrkas.avglutade sitt förhållande i gull -85.

De har late träffata efter detta nen på prydgar har hon bört att det var hon som absolut ville gifta sig mednen hans politiska homyist kan hon ej avgöra.

Det enda hon med säkerhet vet är att han,

Något uttalande son skulle innebära någon fara for statsminister PALMEs liv har hon inte hört hor.om gjöra.

Bland de kamrater. kan nämnas en mycket tysto

Bop besöktemånga gånger. Två gånger har han visat henne en

För konzer den yngste soner in och berättar att han har fått se en

Por någon vecka sedan hadenär denne kou ut fide poligon på Kungvarit besvärande for hoNoR verför hon gkulle ta sig i akt. Om ordvalet verit just a kommer inteNågot liknande badenitrat_dir han st

1 Kungsträdgården 130 en 110 sedan.Bog tror inte att detta i något att bry sig om eftersomgentligen as spill. Men nä.logoferar övez mordet på PALME tror hon inte att:Hon bar personligen inte atoatts för några assorler avafter brytningen domenells.

3

Pol-1992-03-10 HA9803-37 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Pol-1992-03-10 HA9803-37 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Por någon vecka sedan hadenär denne kou ut fide poligon på Kungvarit besvärande for hoNoR verför hon gkulle ta sig i akt. Om ordvalet verit just a kommer inteNågot liknande badenitrat_dir han st

1 Kungsträdgården 130 en 110 sedan.Bog tror inte att detta i något att bry sig om eftersomgentligen as spill. Men nä.logoferar övez mordet på PALME tror hon inte att:Hon bar personligen inte atoatts för några assorler avafter brytningen domenells.

3