wpu.nu

Uppslag:HA9803-32

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-32
Registrerat
1992-12-11
Ad acta
1993-09-09
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1992-11-19 00:00
Avslutat


KG Olsson omnämnd PROMEMORIA från den 5 mars 1986 har inhämtats hos SXK, och bilägges utredningen.

Stockholm den 16 november 1992.

mau Roland Segermanfkrinsp

hland

Pol-1992-11-19 HA9803-32 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Pol-1992-11-19 HA9803-32 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

KG Olsson omnämnd PROMEMORIA från den 5 mars 1986 har inhämtats hos SXK, och bilägges utredningen.

Stockholm den 16 november 1992.

mau Roland Segermanfkrinsp

hland