wpu.nu

Uppslag:HA9803-01-C

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-01-C
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-14 00:00
Avslutat


Något från bandförhör med Ivan von Birchan / band lämnat Alf Andersson, Rk/.

I november 1985 och januari 1886 träffade en man anst. ,

Sammanträffande skedde i Stockholm. Noteras att

Kan vidare sägas att bl.a. vistas

Vidare har han ett flertal pass utfärdade av ett flertal länder.

hade tillfrågat  Ivan von Birchan 

De hade kommit att prata om vapen i sammanhanget och vapnet skulle lämpligast vara en 357 Magnum.

I sammanhanget hade frågat om  Ivan von Birchan  kände en , som tjänstgjort i Israel där han representerade antiterroriststyrkorna.

Helt klart var att på något sätt skulle få Palme dödad.

 Ivan von Birchan  berättade att han någon gång i mitten av februari kontaktat Alf Karlsson (visade lapp om direktnr) och berättat det han visste om och och vad som skulle hända Olof Palme.


I samma tid hade  Ivan von Birchan  kontaktat socialborgarrådet Inger Båvners sekreterare samt och för dessa hade han berättat om förestående likvidering av Olof Palme.

Alf Karlsson har på förfrågan uppgivit att  Ivan von Birchan  då och då ringde honom. Något om Palme hade han inte sagt.

Inger Båvners sekreterare, har bekräftat att  Ivan von Birchan  i mitten av februari 1986 talat om något som skulle hända Olof Palme.

Samma sak har sagt vid förfrågan.

Vidare som kontaktats (detta enligt )

Not att förevisats ett antal fotografier och tveklöst tagit ut den man han känner som . Denne har att skaffa / besöker en kyrka i city.

Pol-1986-03-14 HA9803-01-C Ivan-von-Birchan.pdf

Pol-1986-03-14 HA9803-01-C Ivan-von-Birchan.pdf

Något från bandförhör med Ivan von Birchan / band lämnat Alf Andersson, Rk/.

I november 1985 och januari 1886 träffade en man anst. ,

Sammanträffande skedde i Stockholm. Noteras att

Kan vidare sägas att bl.a. vistas

Vidare har han ett flertal pass utfärdade av ett flertal länder.

hade tillfrågat  Ivan von Birchan 

De hade kommit att prata om vapen i sammanhanget och vapnet skulle lämpligast vara en 357 Magnum.

I sammanhanget hade frågat om  Ivan von Birchan  kände en , som tjänstgjort i Israel där han representerade antiterroriststyrkorna.

Helt klart var att på något sätt skulle få Palme dödad.

 Ivan von Birchan  berättade att han någon gång i mitten av februari kontaktat Alf Karlsson (visade lapp om direktnr) och berättat det han visste om och och vad som skulle hända Olof Palme.


I samma tid hade  Ivan von Birchan  kontaktat socialborgarrådet Inger Båvners sekreterare samt och för dessa hade han berättat om förestående likvidering av Olof Palme.

Alf Karlsson har på förfrågan uppgivit att  Ivan von Birchan  då och då ringde honom. Något om Palme hade han inte sagt.

Inger Båvners sekreterare, har bekräftat att  Ivan von Birchan  i mitten av februari 1986 talat om något som skulle hända Olof Palme.

Samma sak har sagt vid förfrågan.

Vidare som kontaktats (detta enligt )

Not att förevisats ett antal fotografier och tveklöst tagit ut den man han känner som . Denne har att skaffa / besöker en kyrka i city.