wpu.nu

Uppslag:HA9803-01-M

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-01-M
Registrerat
1991-03-01
Ad acta
1993-09-09
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1991-02-19 08:55
Avslutat


ringde och uppgav att

påstod att och ett

t till

var

från

som

hade kontakter med 2 tjänstgjorde i utrikesnämnden.

försåg

som

tills

hged även

till

källor för sina uppgifter.

AA

Anke

ej om blanketten används som fortsättningsblad.

Pol-1991-02-19 HA9803-01-M Ivan-von-Birchan.pdf

Pol-1991-02-19 HA9803-01-M Ivan-von-Birchan.pdf

ringde och uppgav att

påstod att och ett

t till

var

från

som

hade kontakter med 2 tjänstgjorde i utrikesnämnden.

försåg

som

tills

hged även

till

källor för sina uppgifter.

AA

Anke

ej om blanketten används som fortsättningsblad.