wpu.nu

Uppslag:HA9803-01-I

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-01-I
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
PM om Ivan von Birchan
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-04-23 00:00
Avslutat


Han heter korrekt, bl.a. talat med honom i telefon.
Far från det ena ämnet till det andra.

Han har ringt polisen flera gånger både före och efter mordet. Ingen tycks vilja fästa något avseende vid honom,

Beträffande Olof Palme blev han kontaktad av enHan kommer sedan in på att han arbetat som


Han kommer sedan in påPol-1986-04-23 HA9863-01-I Ivan-von-Birchan.pdf

Pol-1986-04-23 HA9863-01-I Ivan-von-Birchan.pdf

Han heter korrekt, bl.a. talat med honom i telefon.
Far från det ena ämnet till det andra.

Han har ringt polisen flera gånger både före och efter mordet. Ingen tycks vilja fästa något avseende vid honom,

Beträffande Olof Palme blev han kontaktad av enHan kommer sedan in på att han arbetat som


Han kommer sedan in på