wpu.nu

Uppslag:HA9803-19

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-19
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-03-15 00:00
Avslutat


I tidigare uppslag har enomnämnts som vatande tänkbar som identisk ned den man somInforma tören har 880315 uppgett att han fått veta att den i tidigare uppslag

omnämndehar en ej fler uppgifter.

0000000

Pol-1988-03-15 HA9803-19 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1988-03-15 HA9803-19 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

I tidigare uppslag har enomnämnts som vatande tänkbar som identisk ned den man somInforma tören har 880315 uppgett att han fått veta att den i tidigare uppslag

omnämndehar en ej fler uppgifter.

0000000