wpu.nu

Uppslag:HA9803-40

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-40
Registrerat
1993-05-12
Ad acta
1993-09-09
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1992-02-20 00:00
Avslutat


Seanfattning.har den 6 mars 1986 varit i kontakt med krinsp Erik Skoglund, i ärendeUnder slutet av 1985 uppgerVid detta senare sammanträffande mellan

Pol-1992-02-20 HA9803-40 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Pol-1992-02-20 HA9803-40 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Seanfattning.har den 6 mars 1986 varit i kontakt med krinsp Erik Skoglund, i ärendeUnder slutet av 1985 uppgerVid detta senare sammanträffande mellan

SSpåtalade också att motivet till mordet på Olof Palme skulle vara olägenhet för vissa stater med Palme som en tänkbar ny FN-ledare, som ersättare för avgående Perez de Cuellar.

låg Blandmånga uppgifter kring vilka som Bakom mordet på Olof Palme, harockså nämnt något om nynazisters inblandning. Han har dock inte utvecklat den här teorin något ytterligare.Vid förhör i polisutredningen harharinte nämnt något om vad för slags ärendenhaft vid Stockholmsbesöken, och te heller harsagt att man talat om något vapen och inte heller harhört

e om blanketten anvands som fortsättningsblad

Ex 2. Till spaningschefens parm (i nr-fold inom

Pol-1992-02-20 HA9803-40 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Pol-1992-02-20 HA9803-40 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

SSpåtalade också att motivet till mordet på Olof Palme skulle vara olägenhet för vissa stater med Palme som en tänkbar ny FN-ledare, som ersättare för avgående Perez de Cuellar.

låg Blandmånga uppgifter kring vilka som Bakom mordet på Olof Palme, harockså nämnt något om nynazisters inblandning. Han har dock inte utvecklat den här teorin något ytterligare.Vid förhör i polisutredningen harharinte nämnt något om vad för slags ärendenhaft vid Stockholmsbesöken, och te heller harsagt att man talat om något vapen och inte heller harhört

e om blanketten anvands som fortsättningsblad

Ex 2. Till spaningschefens parm (i nr-fold inom

någothar talat om två möten medoch attvid det första tillfället fortfarande var anställd somuppgivit att han inte antagit av (anfört erbjudande, eftersomräknat med att han sedan själv kunde bli skjuten som KGB-agent.

I inledande polisförhör talaroch till en början nämns inget efternamn, och med viss knytning till IVidare utredning ledde till att den person,hade besökt Stockholm, men det här var en person som i övrigt inte alls stände in på. Det är först i ett senare skede somGenom andra personer som har engagerat sig i ärendet får man fram, at Hi verkligheten skulle kunna vara identisk med enI sammanhanget bör påtalas attberättar attvid ett första möte talat om vad som kunde hända i Sverige, och bland annat nämnt om de personer som var trötta på Olof Palme.I januari månad 1986 framförs at ITisdagen den 4 mars (veckan efter mordet) vid 23.30-tiden blev, som då lät mycket upprörd över mordet.Det gjorde att man skrev ner aylämnade uppgifter på ett kort, som skickades till Palmeutredningen. Vid det här tillfället har man angivitblir förhörd den 3 och 4 april 1986, har han inte nämnt någoting on

Pol-1992-02-20 HA9803-40 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Pol-1992-02-20 HA9803-40 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

någothar talat om två möten medoch attvid det första tillfället fortfarande var anställd somuppgivit att han inte antagit av (anfört erbjudande, eftersomräknat med att han sedan själv kunde bli skjuten som KGB-agent.

I inledande polisförhör talaroch till en början nämns inget efternamn, och med viss knytning till IVidare utredning ledde till att den person,hade besökt Stockholm, men det här var en person som i övrigt inte alls stände in på. Det är först i ett senare skede somGenom andra personer som har engagerat sig i ärendet får man fram, at Hi verkligheten skulle kunna vara identisk med enI sammanhanget bör påtalas attberättar attvid ett första möte talat om vad som kunde hända i Sverige, och bland annat nämnt om de personer som var trötta på Olof Palme.I januari månad 1986 framförs at ITisdagen den 4 mars (veckan efter mordet) vid 23.30-tiden blev, som då lät mycket upprörd över mordet.Det gjorde att man skrev ner aylämnade uppgifter på ett kort, som skickades till Palmeutredningen. Vid det här tillfället har man angivitblir förhörd den 3 och 4 april 1986, har han inte nämnt någoting on

Vid förhör harSSuppgifter från

Nu framkommer attt fler detaljIVid något sammanträffande somhar hemma hosså ringer denne upp krinsp Erik Skoglund i Stockholm. Det här sammanträffandet borde vara omkring den 10 mars 1986.

Isom blivit alltmer detaljrika med tiden. Fördet vill säga efter den 4. mars 1986. Anmärkningsvärt är ju också att det är först efter mordet somhar fått den uppfattningen avuppgifter, attoch att man sedan hade ytterligare en kontakt, och då möjligen i början av 1986.lämnar med tiden betydligt mer detaljrika uppgifter i polisförhören än vadVid en kompletterande kontakt medden 9/4, tillfrågas han vid vilken tidpunkt, innan mordet, nämnt att Palme var utsatt för attentatsplaner. Vid denna förnyade kontakt och inför ställd fråga, erinrar sigmen att ingen lyssnade till hans varningar. Avslutningsvis

ej om blarketten anvands som fortsattningsblad

Pol-1992-02-20 HA9803-40 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Pol-1992-02-20 HA9803-40 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Vid förhör harSSuppgifter från

Nu framkommer attt fler detaljIVid något sammanträffande somhar hemma hosså ringer denne upp krinsp Erik Skoglund i Stockholm. Det här sammanträffandet borde vara omkring den 10 mars 1986.

Isom blivit alltmer detaljrika med tiden. Fördet vill säga efter den 4. mars 1986. Anmärkningsvärt är ju också att det är först efter mordet somhar fått den uppfattningen avuppgifter, attoch att man sedan hade ytterligare en kontakt, och då möjligen i början av 1986.lämnar med tiden betydligt mer detaljrika uppgifter i polisförhören än vadVid en kompletterande kontakt medden 9/4, tillfrågas han vid vilken tidpunkt, innan mordet, nämnt att Palme var utsatt för attentatsplaner. Vid denna förnyade kontakt och inför ställd fråga, erinrar sigmen att ingen lyssnade till hans varningar. Avslutningsvis

ej om blarketten anvands som fortsattningsblad

uppgeratt han inte känner till detaljerna om det befarade attentat SOMuppgett att han känt farhågor för.

Stogkholm 92-03-13.

Kaland zigula

Roland Segerman Krinap.

Pol-1992-02-20 HA9803-40 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Pol-1992-02-20 HA9803-40 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

uppgeratt han inte känner till detaljerna om det befarade attentat SOMuppgett att han känt farhågor för.

Stogkholm 92-03-13.

Kaland zigula

Roland Segerman Krinap.