wpu.nu

Uppslag:HA9803-01-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-01-A
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1991-02-19 08:55
Avslutat


(PU)
ringde och uppgav att


påstod att (1) (2) och ett (3) t till var från .

hade kontakter med r som tjänstgjorde i utrikesnämnden.

försåg som till (5) hade även till källor för sina uppgifter.

- - - - AA

Palmeutredningen Pu:
HD1973 (HD = Mellanöstern inkl. Israel)
V8399 (FU-REG MEN HANDLING SAKNAS)
I10101 (Anknytning Exilester?)
KD 11941 (Referens behövs )

Anknytning:

Ankn (1):
D3802 (Referens behövs )
D10474 (Referens behövs )

Ankn (2)
D4582 (Uppgifter lämnade av Anders Larsson.)

Ankn (3)
KI13328 (Referens behövs )
HI 7504 (Om World Anti-Communist League WACL)
N3178 (Referens behövs )
H12811 (Referens behövs )
HA9803-21-A (PM av Alf Andersson]] RK A2)
V8399 (FU-REG MEN HANDLING SAKNAS)
D10279 ( - sett man lik fantombilden)


Ankn (4)
HI 7504 (Om World Anti-Communist League WACL)

D6750 (Uppgifter lämnade av Ulf Lingärde)

Ankn (5)
HA 9803-1-K (Referens behövs )

HA 9803-1-L (Referens behövs )


Pol-1991-02-19 HA9803-01-A Ivan-von-Birchan.pdf

Pol-1991-02-19 HA9803-01-A Ivan-von-Birchan.pdf

(PU)
ringde och uppgav att


påstod att (1) (2) och ett (3) t till var från .

hade kontakter med r som tjänstgjorde i utrikesnämnden.

försåg som till (5) hade även till källor för sina uppgifter.

- - - - AA

Palmeutredningen Pu:
HD1973 (HD = Mellanöstern inkl. Israel)
V8399 (FU-REG MEN HANDLING SAKNAS)
I10101 (Anknytning Exilester?)
KD 11941 (Referens behövs )

Anknytning:

Ankn (1):
D3802 (Referens behövs )
D10474 (Referens behövs )

Ankn (2)
D4582 (Uppgifter lämnade av Anders Larsson.)

Ankn (3)
KI13328 (Referens behövs )
HI 7504 (Om World Anti-Communist League WACL)
N3178 (Referens behövs )
H12811 (Referens behövs )
HA9803-21-A (PM av Alf Andersson]] RK A2)
V8399 (FU-REG MEN HANDLING SAKNAS)
D10279 ( - sett man lik fantombilden)


Ankn (4)
HI 7504 (Om World Anti-Communist League WACL)

D6750 (Uppgifter lämnade av Ulf Lingärde)

Ankn (5)
HA 9803-1-K (Referens behövs )

HA 9803-1-L (Referens behövs )