wpu.nu

Uppslag:HA9803-11-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-11-A
Registrerat
1993-05-12
Ad acta
1993-09-09
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1992-02-26 00:00
Avslutat


Förhörsprotokoll upprättat under fredagen den 14 februari 1992, med början klockan 10.00, i krinsp R. Segermans tjänsterum, Polhemsgatan 30, Stockholm.Förhöret hållet kompletteringsvis och har i efterhand intalats på Memocordbandspelare efter gjorda förhörsanteckningar.

Pol-1992-02-14 1000 HA9803-11-A Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1992-02-14 1000 HA9803-11-A Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Förhörsprotokoll upprättat under fredagen den 14 februari 1992, med början klockan 10.00, i krinsp R. Segermans tjänsterum, Polhemsgatan 30, Stockholm.Förhöret hållet kompletteringsvis och har i efterhand intalats på Memocordbandspelare efter gjorda förhörsanteckningar.

hörd kompletteringsvis, uppger följande:har läst igenom gjorda anteckningar i bostaden före förhöret, och uppger att han lärde kännaenligt gjorda anteckningar, den 20 juli 1985 vid första tillfället. SSi sammanhanget

På fråga om närför första gången nämner mordet på Olof Palme, uppger Ha följande;

Pol-1992-02-14 1000 HA9803-11-A Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1992-02-14 1000 HA9803-11-A Ivan-von-Birchandel-2.pdf

hörd kompletteringsvis, uppger följande:har läst igenom gjorda anteckningar i bostaden före förhöret, och uppger att han lärde kännaenligt gjorda anteckningar, den 20 juli 1985 vid första tillfället. SSi sammanhanget

På fråga om närför första gången nämner mordet på Olof Palme, uppger Ha följande;

På förhörsledarens fråga omi samtalen mednämnt något om vad för slags vapen som har använts vid mordet på Olof Palme.uppger därom följande:har inte talat något om vad för slags mordvapen som använts ochär säker på att det harinte pratat med honon om, vare sig före eller efter mordet.Enligt tidigare förhör har. På närmare fråga on vad för slags pappermenade, uppgeratt han fick uppfattningen,fick alltså uppfattningen att det var sådana papper (På fråga tillom han hörtberätta om attPå förhörsledarens fråga omPå fråga omatt det harinte nämnt någonting om.

Avslutningsvis berättar också

Pol-1992-02-14 1000 HA9803-11-A Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1992-02-14 1000 HA9803-11-A Ivan-von-Birchandel-2.pdf

På förhörsledarens fråga omi samtalen mednämnt något om vad för slags vapen som har använts vid mordet på Olof Palme.uppger därom följande:har inte talat något om vad för slags mordvapen som använts ochär säker på att det harinte pratat med honon om, vare sig före eller efter mordet.Enligt tidigare förhör har. På närmare fråga on vad för slags pappermenade, uppgeratt han fick uppfattningen,fick alltså uppfattningen att det var sådana papper (På fråga tillom han hörtberätta om attPå förhörsledarens fråga omPå fråga omatt det harinte nämnt någonting om.

Avslutningsvis berättar också

På fråga omnämnt något om vadFörhöret avslutat klockan 11.10.

Stockholm den 14 februari 1992.

Roland Segerman Krinsp.

M

Pol-1992-02-14 1000 HA9803-11-A Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1992-02-14 1000 HA9803-11-A Ivan-von-Birchandel-2.pdf

På fråga omnämnt något om vadFörhöret avslutat klockan 11.10.

Stockholm den 14 februari 1992.

Roland Segerman Krinsp.

M