wpu.nu

Uppslag:HA9803-17

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-17
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-02-19 00:00
Avslutat


Informa tören inkommer till rikskriminalen och uppger att han under anonyme former vill berätta om en mystisk men som han sätter i samband med den man som beskrivits avInfo har endast läst i tidningarna onnppgifter och kan icke avgöra omuppgifter kan stänma zin på vad info har att berätta.

Info uppger att kommit i kontakt med en person som uppgett att det under höstd 1987 bott enMannen,när han skulle ut på uträttningar och nöjen, Han besökte ofta Stockholms inestallen och de oftaInfo uppger att mannen berättad för chaufförerna att han var

Info kan dock inga datzitie detaljer on detta.

Info misstänker likson hans sagesman att nammetFannen kan troligen identifieras genomInfo ber att vi baka beaktar attinte får sprida ut ved de erfar av kunder under körningarna. Chaufförerna kan få sparken om det uppdagas att de pratat om sidant.

Info &terkommer om han Hår veta mer880219

Pol-1988-02-19 HA9803-17 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1988-02-19 HA9803-17 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Informa tören inkommer till rikskriminalen och uppger att han under anonyme former vill berätta om en mystisk men som han sätter i samband med den man som beskrivits avInfo har endast läst i tidningarna onnppgifter och kan icke avgöra omuppgifter kan stänma zin på vad info har att berätta.

Info uppger att kommit i kontakt med en person som uppgett att det under höstd 1987 bott enMannen,när han skulle ut på uträttningar och nöjen, Han besökte ofta Stockholms inestallen och de oftaInfo uppger att mannen berättad för chaufförerna att han var

Info kan dock inga datzitie detaljer on detta.

Info misstänker likson hans sagesman att nammetFannen kan troligen identifieras genomInfo ber att vi baka beaktar attinte får sprida ut ved de erfar av kunder under körningarna. Chaufförerna kan få sparken om det uppdagas att de pratat om sidant.

Info &terkommer om han Hår veta mer880219