wpu.nu

Uppslag:HA9803-20-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-20-A
Registrerat
1993-05-12
Ad acta
1993-09-09
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1992-03-11 00:00
Avslutat


AV (företagen utredning kring (harhörts 860410. Kopia av förhöret har tillställs Palneutredningen 920310.

Stockholm den 11 mars 1992

Roland Segerman krinsp

Pol-1992-03-11 HA9803-20-A Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1992-03-11 HA9803-20-A Ivan-von-Birchandel-2.pdf

AV (företagen utredning kring (harhörts 860410. Kopia av förhöret har tillställs Palneutredningen 920310.

Stockholm den 11 mars 1992

Roland Segerman krinsp