wpu.nu

Uppslag:HA9803-00-J

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-00-J
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-10-12 00:00
Avslutat


+4251T

Stockholm den 12 oktober 1987

Hans Excellens, justieminister Sten Wickbom Justiedepartementet

Srs Excellens

Jag ber om ursäkt för att jag skriver detta brev till er. Jag tar för givet att Ni som justieminister, utbildad jurist och en människa med den högsta moral vill veta sanningen.

och medmänniska stöder jag Er helt och fullt i denna svåra stund och kris som är arrangerad av SÄPO och deras högsta hierarki med

8s

Dessa Säpo-agenter var utrustade med speciella videokameror, fotoutrustning, radio som arbetar på speciell frekvens och andra leksaker. Allting var förberett på högsta nivå för att kunna ta upp varje tänkbart förföljande. SAPO:s agenter var fysiskt närvarande vid den tidpunkt då

Det enda som var kvar var möblerna,

Jag ber att få informera Er, herr minister, att jag personligen har varnat

Jag blev erbjuden av

Från min sida sett har jag gjort vad som stod i min makt för att stoppa attentatet och för att jag försökte stoppa detta är jag fortfarande även idag

Herr Minister, för Er, regeringen och socialdemokratiska pariet måste det stå helt klart att Olof Palme blev dödad av SÄPO-agenter.

Prs Excellens jag ber om ursäkt det smärtar mig att föra denna information vidare men sÄPO har spritt en massa desinformation om Er. Det är inte mina ord utan det är desinformation från SAPO:

8H012

a

Pol-1987-10-12 HA9803-00-J Ivan-von-Birchan.pdf

Pol-1987-10-12 HA9803-00-J Ivan-von-Birchan.pdf

+4251T

Stockholm den 12 oktober 1987

Hans Excellens, justieminister Sten Wickbom Justiedepartementet

Srs Excellens

Jag ber om ursäkt för att jag skriver detta brev till er. Jag tar för givet att Ni som justieminister, utbildad jurist och en människa med den högsta moral vill veta sanningen.

och medmänniska stöder jag Er helt och fullt i denna svåra stund och kris som är arrangerad av SÄPO och deras högsta hierarki med

8s

Dessa Säpo-agenter var utrustade med speciella videokameror, fotoutrustning, radio som arbetar på speciell frekvens och andra leksaker. Allting var förberett på högsta nivå för att kunna ta upp varje tänkbart förföljande. SAPO:s agenter var fysiskt närvarande vid den tidpunkt då

Det enda som var kvar var möblerna,

Jag ber att få informera Er, herr minister, att jag personligen har varnat

Jag blev erbjuden av

Från min sida sett har jag gjort vad som stod i min makt för att stoppa attentatet och för att jag försökte stoppa detta är jag fortfarande även idag

Herr Minister, för Er, regeringen och socialdemokratiska pariet måste det stå helt klart att Olof Palme blev dödad av SÄPO-agenter.

Prs Excellens jag ber om ursäkt det smärtar mig att föra denna information vidare men sÄPO har spritt en massa desinformation om Er. Det är inte mina ord utan det är desinformation från SAPO:

8H012

a

Det var ett av huvudskälen till att den socialdemokratiska regeringen miste stå ut med Hans Holmérs dumheter. Det var också orsaken till att regeringen måste acceptera

Sven-Ake Hjälmeroth, som ny länspolismästare och acceptera alla dumheter han gjort som SÄPO-chef. ?egeringen tvingades att hålla tyst när det genom Expressen framkom att SAPO ville utvisa tjeckiska dipló mater.

Herr Minister, Ers Excellens märker nog att SÄPO ignorerar Er, regeringen, Socialdemokratiska partiet och hela parlamentet. Alla Ni måste förstå att SÄPO:s hierarki och SÄPO som institution är slavar under CIA och blint lyder alla order som CIA beordrar dem.

Jag måste informera Er och regeringen att Ni med yttersta brådska måste sanera hela polisens hierarki att Ni måste kasta ut alla SÄPO-agenter och på deras platser placera moraliska och lojala polismän sådana põlismän som besitter kompetens, lojalitet och patriotism för Konungariket Sverige och svensk lag. Den svenska regeringen måste veta att CIA är på väg att spendera 30 milj USdollar (trettio miljoner USdollar) för att eliminera och för att totalt förstöra alla vänsterpolitiska partier och speciellt socialdemokraterna.

Herr Minister, jag ber Er att ta mig på fullt allvar jag är en absolut helt normal person.

Som justieminister måste Ni sanera hela polisens hierarki därför att de är ansvariga för alla skandaler. Ni måste visa att Ni är minister och absolut inte ansvarig för skandalerna. Det är inte den socialdemokratiska regeringen, justiedepartementet eller Ni personligen som är ansvariga för skandalerna utan SAPO och polisens hierarki. Genom att rensa hos polisen bevisar Ni att de sjuka intrigerna är enbart stora lögner.

S

Jag tar denna chans att för Ers Excellens visa att jag hyser den djupaste respekt för Er som minister människa, fader, make och humanist.

Pol-1987-10-12 HA9803-00-J Ivan-von-Birchan.pdf

Pol-1987-10-12 HA9803-00-J Ivan-von-Birchan.pdf

Det var ett av huvudskälen till att den socialdemokratiska regeringen miste stå ut med Hans Holmérs dumheter. Det var också orsaken till att regeringen måste acceptera

Sven-Ake Hjälmeroth, som ny länspolismästare och acceptera alla dumheter han gjort som SÄPO-chef. ?egeringen tvingades att hålla tyst när det genom Expressen framkom att SAPO ville utvisa tjeckiska dipló mater.

Herr Minister, Ers Excellens märker nog att SÄPO ignorerar Er, regeringen, Socialdemokratiska partiet och hela parlamentet. Alla Ni måste förstå att SÄPO:s hierarki och SÄPO som institution är slavar under CIA och blint lyder alla order som CIA beordrar dem.

Jag måste informera Er och regeringen att Ni med yttersta brådska måste sanera hela polisens hierarki att Ni måste kasta ut alla SÄPO-agenter och på deras platser placera moraliska och lojala polismän sådana põlismän som besitter kompetens, lojalitet och patriotism för Konungariket Sverige och svensk lag. Den svenska regeringen måste veta att CIA är på väg att spendera 30 milj USdollar (trettio miljoner USdollar) för att eliminera och för att totalt förstöra alla vänsterpolitiska partier och speciellt socialdemokraterna.

Herr Minister, jag ber Er att ta mig på fullt allvar jag är en absolut helt normal person.

Som justieminister måste Ni sanera hela polisens hierarki därför att de är ansvariga för alla skandaler. Ni måste visa att Ni är minister och absolut inte ansvarig för skandalerna. Det är inte den socialdemokratiska regeringen, justiedepartementet eller Ni personligen som är ansvariga för skandalerna utan SAPO och polisens hierarki. Genom att rensa hos polisen bevisar Ni att de sjuka intrigerna är enbart stora lögner.

S

Jag tar denna chans att för Ers Excellens visa att jag hyser den djupaste respekt för Er som minister människa, fader, make och humanist.